Biểu mẫu khác Tải về mẫu công văn xin chuyển địa điểm kinh doanh

Tải về mẫu công văn xin chuyển địa điểm kinh doanh

1069

Mẫu công văn xin chuyển địa điểm hoạt động – kinh doanh là mẫu công văn được các cơ quan, doanh nghiệp lập ra và gửi tới sở thông tin và truyền thông thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh để xin về việc chuyển địa điểm hoạt động kinh doanh sang một địa điểm mới. Mẫu công văn nêu rõ thông tin của cơ quan, doanh nghiệp, địa điểm cũ và địa điểm mới chuyển đến. Ketoan.vn sẽ chia sẻ với bạn mẫu công văn xin chuyển địa điểm kinh doanh để gửi lên Sở Kế hoạch và Đầu tư khi đơn vị bạn muốn chuyển địa điểm nhé.

Geographic location system Free Vector

1. Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính lúc đăng ký địa điểm kinh doanh. Được đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

2. Thành lập địa điểm kinh doanh

Khác với chi nhánh, thành lập địa điểm kinh doanh chỉ cần gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và phải tuân thủ quy địnhvề địa điểm kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày quyết định thành lập. Nội dung thông báo gồm:

 • a) Mã số doanh nghiệp;
 • b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh);
 • c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
 • d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;
 • đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;
 • e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Sự khác nhau giữa chi nhánh và địa điểm kinh doanh

a. Về tổ chức hạch toán, kế toán và kê khai thuế

 • Chi nhánh có thể hoạch toán phụ thuộc hoặc độc lập. Như vậy chi nhánh có thể đăng ký mã số thuế riêng, hóa đơn riêng.
 • Địa điểm kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào trụ sở chính. Hình thức kê khai thuế tập trung. Sử dụng hóa đơn của công ty. Hoạt động theo sự chỉ đạo của công ty.

b. Về con dấu

 • Chi nhánh được phép đăng ký và sử dụng con dấu cho hoạt động của chi nhánh.
 • Địa điểm kinh doanh không được đăng ký và sử dụng con dấu.

c. Phạm vi thành lập

 • Chi nhánh công ty có thể đặt tại tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác không phải tỉnh thành phố đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Địa điểm kinh doanh chỉ được phép mở ở cùng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Các bạn có thể tải về mẫu công văn xin chuyển địa điểm kinh doanh TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin khôi phục lại mã số thuế

Mời tải về mẫu công văn giải trình nộp muộn tờ khai thuế

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn đăng ký thang bảng lương

Tải về mẫu Công văn đăng ký chế độ kế toán doanh nghiệp