Mẫu tờ khai thuế Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin hủy tờ khai...

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT

11951

Công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT được các đơn vị doanh nghiệp lập ra để thông báo về việc hủy tờ khai thuế giá trị gia tăng do kê khai bị sai. Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT trong bài viết dưới đây.

Tải về miễn phí mẫu công văn giải trình với Cơ quan Thuế

CÔNG TY ………..
———

Số : ……./………

CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA -VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

……..,ngày…….tháng…..năm……

CÔNG VĂN
(V/v : Thông báo về việc hủy tờ khai thuế GTGT tháng….)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN…..

Tên doanh nghiệp: ………………………….

Trụ sở chính : ……………….

Mã số thuế : ……………………………………….

Người đại diện theo pháp luật: …………………………………….

Theo Công văn 8355/BTC-TCT ngày 28/06/2013 và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều luật quản lý thuế và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế, kể từ tháng 07/2013 những doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ đồng phải khai thuế GTGT theo quý.

Công ty …………………………. thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý nhưng do nhầm lẫn kế toán đã lỡ nộp tờ khai thuế GTGT tháng ……………….. Vì vậy bằng công văn này, Công ty …………………………………… kính mong Chi Cục Thuế Quận ………. hủy tờ khai thuế GTGT tháng ………………………….. đi để Công ty chúng tôi khai thuế theo quý đúng theo hướng dẫn của các văn bản trên.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

Trân trọng kính báo!

Nơi nhân:
– Như trên;
– Lưu:…

Đại diện theo pháp luật

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT TẠI ĐÂY

Xem thêm

Tải về công văn 280/CTHN-TTHT về thanh toán tiền lương cho chi nhánh

Mời bạn đọc tải về Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới nhất (Có hồ sơ mẫu)

Mời bạn đọc tải về mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Mời bạn đọc tải về mẫu quyết định thưởng tết nguyên đán cho nhân viên