Mẫu tờ khai thuế Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin khôi phục lại...

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin khôi phục lại mã số thuế

1995
Những thay đổi khi Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Mẫu văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế là mẫu văn bản được lập ra nhằm khôi phục lại MST đã bị hủy bỏ. Nội dung văn bản cần nêu rõ thông tin người nộp thuế, MST, địa chỉ, trụ sở chính, lý do khôi phục MST… Bài viết sẽ chia sẻ mẫu công văn xin khôi phục mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Tax time Free Vector

1. Trường hợp được khôi phục mã số thuế

Người nộp thuế ở tình trạng cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; cơ quan quản lý nhà nước khác chưa ban hành văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương; Người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan thuế khôi phục mã số thuế và cam kết thanh toán các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước; chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì được xem xét khôi phục mã số thuế.

2. Thủ tục khôi phục mã số thuế

Các bộ phận liên quan của cơ quan thuế thực hiện các công việc với thời hạn cụ thể như sau: khi nhận được văn bản của người nộp thuế do Bộ phận hành chính văn thư chuyển đến: thực hiện đăng ký văn bản ”đến”.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc: xác định tình hình sử dụng hoá đơn; xử phạt hành vi vi phạm về hóa đơn (nếu có) của người nộp thuế.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc: xác định số tiền thuế còn nợ; số tiền phạt; tiền chậm nộp (nếu có);

Trong thời hạn 05 ngày làm việc: thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở kinh doanh của người nộp thuế và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký theo hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế (người nộp thuế phải ký xác nhận vào Biên bản).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc: lập danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu; tình hình sử dụng hoá đơn; số tiền thuế còn nợ; số tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có); gửi thông báo cho người nộp thuế biết và thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Cơ quan thuế làm thủ tục khôi phục mã số thuế và thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế chấp hành đầy đủ các hình thức xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn xin khôi phục lại mã số thuế TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản bàn giao tài sản khi nghỉ việc

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng chấm công theo giờ đầy đủ nhất

Tải về Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp

Tải về Nghị định 114/2020/NĐ-CP giảm 30% thuế TNDN của năm 2020

Tải về phần mềm đọc file XML iTax Viewer phiên bản mới nhất 1.6.8