Biểu mẫu khác Tải về mẫu Công văn đăng ký chế độ kế toán doanh...

Tải về mẫu Công văn đăng ký chế độ kế toán doanh nghiệp

2798

Doanh nghiệp mới thành lập phải lập Công văn đăng ký chế độ kế toán gửi về Chi cục thuế. Mời bạn đọc tải về Công văn này tại đây.

Tải về mẫu Công văn đăng ký chế độ kế toán doanh nghiệp

Quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp

Theo quy định hình thức, chế độ kế toán áp dụng sẽ tùy vào loại hình doanh nghiệp, ngành nghề. Cụ thể:

Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC là Thông tư được Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014. Tại Điều 1 của thông tư này đã nêu rõ:

“Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.”

Chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Thông tư 133/2016/TT-BTC là Thông tư được Bộ Tài chính ban hành ngày 26/8/2016. Tại Điều 2 Thông tư này nêu rõ:

“Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.”

Chế độ kế toán theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Thông tư 132/2018/TT-BTC là Thông tư được Bộ Tài chính ban hành ngày 28/12/2018. Trích Điều 2 như sau:

“Đối tượng áp dụng Thông tư này là các doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.”

Tổng kết lại ta có thể phân chia ra như sau:

– Doanh nghiệp lớn sẽ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

– Doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. DN vừa và nhỏ cũng có thể áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC nhưng phải gửi Công văn đăng ký chế độ kế toán cho Chi cục thuế trước khi áp dụng.

– Doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 132/2018/TT-BTC. DN siêu nhỏ cũng có thể áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhưng phải gửi Công văn đăng ký chế độ kế toán cho Chi cục thuế trước khi áp dụng.

Công văn đăng ký chế độ kế toán

Ketoan.vn cung cấp cho bạn đọc mẫu Công văn đăng kế chế độ kế toán như sau:

Tải về mẫu Công văn đăng ký chế độ kế toán doanh nghiệp

Bạn đọc tham khảo và tải về TẠI ĐÂY.

Các công ty mới thành lập cần phải chuẩn bị Công văn đăng ký thực hiện chế độ kế toán và gửi cho cơ quan chuyên trách. Bạn đọc hãy tham khảo và tải về sử dụng mẫu ở trên. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Tải về Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tải về mẫu phiếu thu (file Excel) theo Thông tư 200 và Thông tư 133

Tải về Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài

Tải miễn phí mẫu Thẻ quầy hàng theo Thông tư 200

Mời bạn đọc tải về file Excel lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133