Tags Hành chính sự nghiệp

Tải về Nghị định 150/2020/NĐ-CP về cổ phần hóa doanh nghiệp

Nghị định 150/2020/NĐ-CP quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Mời các bạn tìm hiểu và...

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được quy định...

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách nhà nước tại những đơn vị hành chính sự nghiệp (ví...

Hạch toán tài khoản 421 – Thặng dư (thâm hụt) lũy...

Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tài khoản 421 - Thặng dư (thâm...

Hạch toán tài khoản 366 – Các khoản nhận trước chưa...

Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tài khoản 366 - Các khoản nhận...

Hạch toán tài khoản 338 – Phải trả khác theo hướng...

Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tài khoản 338 - Phải trả khác...

Hạch toán tài khoản 337 – Tạm thu theo hướng dẫn...

Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tài khoản 337 - Tạm thu theo...

Hạch toán tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo...

Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tài khoản 336 - Phải trả nội...

Hạch toán tài khoản 334 – Phải trả người lao động...

Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tài khoản 334 - Phải trả người...

Hạch toán tài khoản 332 – Các khoản phải nộp theo...

Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ cơ bản liên quan đến tài khoản 332 - Các khoản phải...

Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định trong đơn vị...

Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định (TSCĐ) trong đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) khác với trong doanh nghiệp. Bởi tài...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Copyright © Nơi kế toán kết nối & sẻ chia