Biểu mẫu khác Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty cổ...

Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty cổ phần mới nhất

564

Từ ngày 15/10/2020, khi Nghị định 122 có hiệu lực, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ được liên thông với bảo hiểm xã hội và thuế. Vì thế, mẫu Giấy đăng ký sẽ có sự thay đổi. Mời bạn tải về mẫu giấy đăng ký thành lập công ty cổ phần mới nhất trong bài viết dưới đây.

Mời tải về Giấy đăng ký thành lập công ty cổ phần mới nhất

I. Tải về Giấy đăng ký thành lập công ty cổ phần

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được quy định tại các Phụ lục I-1, I-2, I-3, I-4 và I-5 ban hành kèm theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP. Giấy đăng ký thành lập công ty cổ phần theo Nghị định này như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

……, ngày…… tháng…… năm……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………..

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật  với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập(đánh dấu X vào ô thích hợp):

Thành lập mới                                                                                                                    □

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp                                                                            □

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp                                                                            □

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp                                                                     □

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp                                                  □

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh                                                            □

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………………………………………..

Tên công ty viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………… Fax (nếu có): ………………………………………………

Email (nếu có): ………………………… Website (nếu có): …………………………………………

Để xem chi tiết bạn đọc tải về TẠI ĐÂY.

II. Một số lưu ý khi viết Giấy đăng ký

Khi viết giấy đăng ký thành lập công ty cổ phần, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Phần 11. Người đại diện theo pháp luật

Nếu công ty có nhiều hơn 1 người đại diện theo pháp luật thì phải ghi thông tin của tất cả những người đại diện theo pháp luật của công ty.

Mời tải về Giấy đăng ký thành lập công ty cổ phần mới nhất

Phần 12. Thông tin đăng ký thuế

Tại mục 12.4: Nếu doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mời tải về Giấy đăng ký thành lập công ty cổ phần mới nhất

Tại mục 12.6

Mời tải về Giấy đăng ký thành lập công ty cổ phần mới nhất

+ Nếu niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi: áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

+ Nếu niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi: áp dụng từ ngày đầu tiên của quý đến ngày cuối cùng của quý.

+ Lưu ý: tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.

Tại mục 12.9: công ty lựa chọn 1 trong 4 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng dưới đây.

Phần 13. Đăng ký sử dụng hóa đơn

Công ty có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật.

Trên đây là mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty cổ phần mới nhất và 1 số điều cần lưu ý khi viết giấy này. Mời bạn đọc tham khảo và tải về. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty hợp danh mới nhất

Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty TNHH mới nhất

Tải về Mẫu giấy cam kết trả nợ và Giấy thỏa thuận xác nhận công nợ

Tải về Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt

Tải về Danh sách lao động tham gia Bảo hiểm xã hội mẫu D02-TS