Nổi bật 2 Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty TNHH...

Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty TNHH mới nhất

451

Mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty TNHH được ban hành theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020. Mời bạn đọc tải về tại bài viết dưới đây.

Mời tải về mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty TNHH mới nhất

Nghị định 122/2020/NĐ-CP

Nghị định 122/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2020. Nghị định này quy định về cơ chế phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc:

  • Giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.
  • Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
  • Khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn.

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được quy định tại các Phụ lục I-1, I-2, I-3, I-4 và I-5 ban hành kèm theo Nghị định này.

Mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Dưới đây là mẫu giấy đăng ký thành lập công ty TTHH một thành viên được ban hành theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

……, ngày…… tháng…… năm……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………..

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập(đánh dấu X vào ô thích hợp):

Thành lập mới                                                                         □

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp                                □

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp                                □

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp                        □

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp       □

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh                 □

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………………..

Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………..

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………..…… Fax (nếu có): ………………………………..

Email (nếu có): …………… Website (nếu có): …………………………..

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Bạn đọc xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Mẫu Giấy đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cũng tại Nghị định 122/2020/NĐ-CP, mẫu giấy đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên được ban hành theo mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

……, ngày…… tháng…… năm……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………..

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi là người đại diện theo pháp luật với nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập(đánh dấu X vào ô thích hợp):

Thành lập mới                                                                                        □

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp                                               □

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp                                               □

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp                                       □

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp                     □

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh                               □

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………………..

Tên công ty viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………… Fax (nếu có): ……………………………………………….

Email (nếu có): ………………………… Website (nếu có): ………………………………….

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Bạn đọc xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Trên đây là mẫu giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH (một thành viên và hai thành viên trở lên). Mời bạn đọc tham khảo. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Mời bạn đọc tải về mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Tải về mẫu hóa đơn đối với chiết khấu thương mại (kèm hướng dẫn)

Mời bạn đọc tải về file Excel quản lý danh sách nhà cung cấp

Tải về Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT và TNCN của cá nhân kinh doanh

Tải về Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi quy định về thuế GTGT và TNDN