Kinh nghiệm Tải về Mẫu giấy cam kết trả nợ và Giấy thỏa thuận...

Tải về Mẫu giấy cam kết trả nợ và Giấy thỏa thuận xác nhận công nợ

5324

Mẫu Giấy cam kết trả nợ thường được dùng ghi lại thỏa thuận của bên nợ và bên cho nợ trong việc thực thanh toán khoản nợ. Giấy này mang tính ràng buộc về mặt pháp luật.

Tải mẫu giấy cam kết trả nợ và thỏa thuận xác nhận công nợ

Giấy cam kết trả nợ và thỏa thuận xác nhận công nợ là gì?

Trong cuộc sống không thể tránh khỏi việc cho vay tiền và được thỏa thuận bằng lời nói. Điều này có thể gây ra rủi ro về sau, đặc biệt đối với những khoản tiền cho vay lớn. Vậy nên khi cho vay tiền, dù là người quen vẫn cần có giấy cam kết trả nợ và xác nhận công nợ.

Trong quá trình cho đối phương vay tiền, nếu như cảm thấy việc cho vay tiền có thể xuất hiện rủi ro, bên cho vay nên lập ra biên bản xác nhận. Trong biên bản này sẽ ghi nhận lại những khoản đã cho vay/đã trả. Và trong đó có cam kết cụ thể về vấn đề trả nợ để sử dụng làm cơ sở pháp lý khởi kiện và giải quyết những tranh chấp về sau.

Giấy cam kết trả tiền nợ được viết đơn phương bởi người nợ tiền, hoặc được viết giữa hai bên. Giấy này được viết để cam kết về thời gian, hình thức và số tiền cần trả cho chủ nợ. Nếu như những cam kết trả nợ giữa hai bên hoặc trả nợ với nhiều bên thường phải có đi kèm với thỏa thuận xác nhận nợ.

Mẫu giấy này có thể được phép viết tay hoặc đánh máy. Và đặc biệt nó không cần công chứng chứng thực. Đối với giấy trả nợ, không cần phải có bên thứ 3 làm chứng, chỉ cần người viết giấy ký tên vào là xong.

Những nội dung cần có trong giấy cam kết trả nợ

Trong giấy cam kết cần có những nội dung chính như sau:
Thông tin cá nhân của bên nợ và bên nhận nợ. Bao gồm họ và tên, địa chỉ…
Số tiền đã nợ gốc và số tiền lãi của bên nợ tiền
Cam kết về thời gian trả nợ
Ở trong nhiều trường hợp, hai bên có thể viết thêm một số nội dung khác vào trong mẫu cam kết để đảm bảo việc thỏa thuận trả nợ chặt chẽ hơn. Ví dụ những nội dung như: bên nào cần phải chịu án phí; giải quyết việc trả tiền như thế nào nếu như xảy ra sự kiện bất khả kháng; ghi thêm đích khoản vay trong mẫu…

Tải về mẫu cam kết trả nợ và thỏa thuận xác nhận công nợ

Hiện nay pháp luật không quy định mẫu cam kết chung, các bên có thể viết mẫu cam kết sao cho hợp lý. Nếu cần sử dụng, bạn có thể tải mẫu cam kết và xác nhận thỏa thuận dưới đây!
Xin mời bạn đọc tải về TẠI ĐÂY!

Xem thêm: 

Cách tính lãi vay theo phương pháp dư nợ giảm dần

Tải về mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất

Mời bạn đọc tải về mẫu file Excel kiểm kê hàng tồn kho

Tải về (file Excel) bảng tính lãi vay ngân hàng chính xác nhất

Tải về mẫu quy chế lương thưởng dùng trong công ty xây dựng