Mẫu hóa đơn Tải về mẫu hóa đơn đối với chiết khấu thương mại (kèm...

Tải về mẫu hóa đơn đối với chiết khấu thương mại (kèm hướng dẫn)

2362

Khi bán hàng có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì ghi hóa đơn như thế nào? Ketoan.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu hóa đơn đối với chiết khấu thương mại và cách kê khai thuế nhé.

Tải về mẫu hóa đơn đối với chiết khấu thương mại (kèm hướng dẫn)

1. Chiết khấu thương mại là gì?

Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Được thực hiện trên thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế. Hoặc các cam kết mua, bán hàng.

Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trên hóa đơn giá trị gia tăng ghi giá đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế giá trị gia tăng, tổng giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

Việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán. Thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

2. Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại

Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

  • Trường hợp 1: Cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có). Thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.
  • Trường hợp 2: Trường hợp Công ty mua hàng nhiều lần, người bán có chương trình chiết khấu thương mại do mua đạt được doanh số nhất định, khoản chiết khấu thương mại được trừ trên hóa đơn vào kỳ bán hàng lần sau hoặc kỳ bán hàng cuối cùng, thì số tiền chiết khấu của các hóa đơn mua lần trước được điều chỉnh giảm trên hóa đơn mua lần kế tiếp hoặc lần sau cùng.
  • Trường hợp 3: Trường hợp Công ty mua hàng nhiều lần. Người bán có chương trình giảm giá, chiết khấu thương mại do mua đạt được doanh số nhất định. Số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình. Người bán được lập hoá đơn điều chỉnh và bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

3. Cách kê khai thuế GTGT chiết khấu thương mại

  • Với trường hợp 1: Các bạn kê khai theo các hóa đơn GTGT thông thường.
  • Với trường hợp 2: Các bạn không được ghi âm trên Bảng kê đầu vào hoặc đầu ra của kỳ lập hóa đơn giảm trừ chiết khấu hoặc điều chỉnh lại thuế đầu vào hoặc đầu ra của các kỳ kê khai thuế GTGT của các hóa đơn mua hàng và bán hàng lần trước được chiết khấu. Các bạn kê khai hoá đơn này như 1 hoá đơn bình thường.
  • Với trường hợp 3: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh. Công ty bán ra kê khai âm vào bảng kê đầu ra PL 01-1/GTGT của tháng hoặc quý xuất hóa đơn điều chỉnh. Công ty mua vào kê khai âm vào bảng kê đầu ra PL 01-2/GTGT của tháng hoặc quý xuất hóa đơn điều chỉnh.

Tải về mẫu hóa đơn đối với chiết khấu thương mại TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời tải về mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê vàng tiền tệ mẫu số 07 – TT

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ