Quy định Luật Thuế Tải về Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi quy định về thuế GTGT...

Tải về Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi quy định về thuế GTGT và TNDN

496
Tải về Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi quy định về thuế GTGT và TNDN

Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ban hành ngày 15/12/2017, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. Nghị định số 146/2017/NĐ-CP bao gồm các quy định về các khoản được trừ khi tính thuế TNDN, hoàn thuế GTGT… Bài viết sẽ nói về những quy định được sửa đổi và bổ sung trong Nghị định 146/2017/NĐ-CP nhé.

Tải về Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi quy định về thuế GTGT và TNDN

1. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác

Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa. Được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản. Có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên trừ các trường hợp sau:

  • Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến. Hoặc thuê cơ sở khác chế biến. Mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.
  • Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên, khoáng sản (tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác) do cơ sở kinh doanh mua về chế biến. Hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu. Thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.

2. Tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng

Trị giá tài nguyên, khoáng sản đưa vào chế biến được xác định như sau: Đối với tài nguyên, khoáng sản trực tiếp khai thác là chi phí trực tiếp, gián tiếp khai thác ra tài nguyên, khoáng sản. Không bao gồm chi phí vận chuyển tài nguyên, khoáng sản từ nơi khai thác đến nơi chế biến. Đối với tài nguyên, khoáng sản mua để chế biến tiếp. Là giá thực tế mua. Không bao gồm chi phí vận chuyển tài nguyên, khoáng sản từ nơi mua đến nơi chế biến.

Chi phí năng lượng gồm: Nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng.

Tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm được xác định căn cứ vào quyết toán năm trước. Tỷ lệ này được áp dụng ổn định trong năm xuất khẩu. Trường hợp năm đầu tiên xuất khẩu sản phẩm. Tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm được xác định theo phương án đầu tư. Tỷ lệ này được áp dụng ổn định trong năm xuất khẩu. Trường hợp không có phương án đầu tư. Thì tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm được xác định theo thực tế của sản phẩm xuất khẩu.

3. Quỹ hưu trí tự nguyện trong Nghị định 146/2017/NĐ-CP

Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người. Để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động. Phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại khoản này còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Các bạn có thể tải về Nghị định 146/2017/NĐ-CP TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa

Tải về mẫu đơn xin gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp

Tải về Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH: Luật quản lý thuế

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn đăng ký thang bảng lương

Tải về Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN