Mẫu chứng từ hàng tồn kho Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư,...

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa

1537

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa được lập nhằm xác định số lượng, quy cách, chất lượng của vật tư, hàng hóa trước khi nhập kho làm căn cứ để quy trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản. Mời bạn đọc tải về biên bản này trong bài viết dưới đây nhé.

Qa quality assurance and quality control concept Premium Photo

1. Mục đích lập biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa được lập nhằm xác định số lượng, quy cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá trước khi nhập kho, làm căn cứ để quy trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

 • Góc bên trái của Biên bản kiểm nghiệm ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.
 • Biên bản này áp dụng cho các loại vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cần phải kiểm nghiệm trước khi nhập kho trong các trường hợp:
  – Nhập kho với số lượng lớn;
  – Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có tính chất lý, hoá phức tạp;
  – Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá quý hiếm;
 • Những vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá không cần kiểm nghiệm trước khi nhập kho, nhưng trong quá trình nhập kho nếu phát hiện có sự khác biệt lớn về số lượng và chất lượng giữa hoá đơn và thực nhập thì vẫn phải lập biên bản kiểm nghiệm.
 • Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên nhãn hiệu, quy cách và mã số của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa kiểm nghiệm.
 • Cột D: “Phương thức kiểm nghiệm” ghi phương pháp kiểm nghiệm toàn diện hay xác suất.
 • Cột E: Ghi rõ đơn vị tính của từng loại
 • Cột 1: Ghi số lượng theo hoá đơn hoặc phiếu giao hàng.
 • Cột 2 và 3: Ghi kết quả thực tế kiểm nghiệm.
 • Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: ghi rõ ý kiến về số lượng, chất lượng, nguyên nhân đối với vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất và cách xử lý.
 • Biên bản kiểm nghiệm lập 2 bản:
  – 1 bản giao cho phòng, ban cung tiêu/hoặc người giao hàng.
  – 1 bản giao cho phòng, ban kế toán.

Các bạn có thể tải về mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Tải về biên bản thanh lý hợp đồng lao động mới nhất

Tải về biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào mới nhất

Mời tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT