Mẫu chứng từ tiền tệ Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê vàng tiền tệ mẫu...

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê vàng tiền tệ mẫu số 07 – TT

600

Bảng kê vàng, tiền tệ dùng để liệt kê số vàng, bạc, kim khí quý, đá quý của đơn vị, nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các loại vàng, bạc, kim khí quý, đá quí có tại đơn vị và làm căn cứ cùng với chứng từ gốc để lập phiếu thu, chi quỹ. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu bảng kê vàng tiền tệ mẫu số 07 – TT nhé.

1. Bảng kê vàng tiền tệ là gì?

Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý dùng để liệt kê số vàng, bạc, kim khí quý, đá quý của đơn vị, nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các loại vàng, bạc, kim khí quý, đá quý có tại đơn vị và làm căn cứ cùng với chứng từ gốc để lập phiếu thu, chi quỹ.

2. Cách ghi bảng kê vàng tiền tệ

  • Cột A, B: Ghi số thứ tự và tên, loại, qui cách, phẩm chất của vàng, bạc, đá quý…
  • Cột C: Ghi đơn vị tính: gam, chỉ, Kg.
  • Cột 1: Ghi số lượng của từng loại.
  • Cột 2: Ghi đơn giá của từng loại.
  • Cột 3: Bằng cột 1 nhân ( x ) cột 2.

Lưu ý:

  • Khi cần thiết, tại cột B có thể ghi rõ ký hiệu của loại vàng, bạc, đá quí…
  • Bảng kê do người đứng ra kiểm nghiệm lập thành 2 liên, 1 liên đính kèm với. phiếu thu (chi) chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập hoặc xuất quỹ và 1 liên giao cho người nộp (hoặc nhận).
  • Bảng kê phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên như quy định.

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng kê vàng tiền tệ TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Tải về mẫu đơn xin gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp

Tải về Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH: Luật quản lý thuế

Mời bạn đọc tải về mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Mời bạn đọc tải về mẫu bảng chấm công theo tháng đầy đủ nhất