Mẫu hóa đơn Mời tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Mời tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

459

Điều chỉnh hóa đơn điện tử cũng có các bước tương tự điều chỉnh hóa đơn viết tay nhưng vẫn phải tuân thủ theo những quy định của hóa đơn điện tử. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất.

Khuyến khích triển khai áp dụng hóa đơn điện tử ngay trong quý IV/2019

1. Quy trình điều chỉnh hóa đơn

Theo hướng dẫn tại Khoản 3 điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đồng thời người bán và người mua đã kê khai thuế thì bên bán xử lý như sau:

 • Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký của cả hai bên ghi rõ sai sót
 • Bên bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót.
 • Sau đó, bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh và cả 2 bên thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

2. Một số lưu ý khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử:

 • Ngày trên BBĐC hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.
 • Nội dung trên BBĐC phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày tháng lập, ký hiệu …. xuất hóa đơn điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu … Nội dung điều chỉnh.
 • Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, ngoài việc lập BBĐC hóa đơn viết sai thì doanh nghiệp còn phải lập hóa đơn điều chỉnh.
 • Trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ, người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập BBĐC và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.
 • Đối với hóa đơn điện tử thì BBĐC cho hoá đơn điện tử sẽ được bên bán và bên mua ký điện tử và lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử. Trường hợp người mua không có chữ ký điện tử thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận bằng giấy ghi rõ sai sót có chữ ký của người bán và người mua. (Theo hướng dẫn của Tổng cục thuế tại Công văn 3441/TCT-CS ngày 28/9/2019)
 • Ngoài ra, theo Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về Điều chỉnh hoá đơn bao gồm cả Hoá đơn điện tử thì với các trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

3. Hướng dẫn lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm

Sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử, kế toán có thể dễ dàng tạo lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử bằng biểu mẫu có sẵn trên hệ thông và gửi tới khách hàng tức thời.

 • Vào mục Hóa đơn\ chọn tab Hóa đơn điều chỉnh.
 • Chọn Lập biên bản
 • Khai báo thông tin tìm kiếm hóa đơn điện tử cần lập BBĐC\ nhấn Lấy dữ liệu
 • Chọn hóa đơn cần lập BBĐC.
 • Nhấn Đồng ý.
 • Khai báo các thông tin chung trên BBĐC và lý do điều chỉnh.
 • Ký điện tử lên BBĐC.
 • Nhấn Cất/ Cất và gửi nếu muốn gửi ngay biên bản thỏa thuận điều chỉnh hóa đơn cho khách hàng.

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Hóa đơn tài chính gồm những loại và hình thức như thế nào?

Mời tải về mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới nhất

Muốn thay đổi tên công ty trên hóa đơn cần phải làm gì?

Tải về mẫu đề nghị mua hóa đơn của cơ quan thuế phát hành

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là gì?