Kinh nghiệm Tải về biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào mới nhất

Tải về biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào mới nhất

4617

Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào là văn bản do chủ đầu tư hoặc bên thứ ba tiến hành nghiệm thu nhằm thẩm định, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn… của các vật liệu đầu vào được nhập theo yêu cầu, danh sách đã định sẵn. Bài viết sẽ cung cấp cho bạn mẫu văn bản nghiệm thu cùng hướng dẫn làm, mời các bạn tham khảo.

Tải về biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào mới nhất 2020

Quy định về nghiệm thu vật liệu đầu vào

Chủ đầu tư phải có trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng. Bên cạnh đó còn quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng khi đã hoàn thành được nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng. Sau đó sẽ để người quyết định đầu tư phê duyệt. Quy định về thời gian phê duyệt: chậm nhất là trong vòng 9 tháng, áp dụng với dự án nhóm A; Chậm nhất là 6 tháng, áp dụng đối với những dự án nhóm B; Chậm nhất là 3 tháng, áp dụng đối với những dự án nhóm C.

Kể từ khoảng thời gian có quyết định phê duyệt quyết toán đối với dự án đầu tư hoàn thành, kể từ 6 tháng, chủ đầu tư phải giải quyết công nợ. Bên cạnh đó, cần tất toán toàn bộ tài khoản dự án ở trong cơ quan thanh toán vốn đầu tư.

Quy định về người thực hiện giám sát nghiệm thu vật liệu đầu vào

Đối với người giám sát nghiệm thu vật liệu, yêu cầu phải là người thực hiện giám sát thi công xây dựng. Người giám sát cần có chứng chỉ hoạt động hành nghề xây dựng và cả chứng chỉ giám sát xây dựng. Điều này đã được quy định trong Điều 45, Điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

Những cá nhân sẽ được cấp chứng chỉ khi đáp ứng được những yêu cầu như sau:

  • Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo đúng quy định của pháp luật. Người này phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam nếu là người nước ngoài làm việc ở VN.
  • Cần có trình độ chuyên môn đã được đào tạo bài bản.
  • Đã đạt đủ yêu cầu về sát hạch và kinh nghiệm nghề nghiệp về kiến thức pháp luật. Những kiến thức đó phải liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

Giai đoạn thực hiện nghiệm thu vật liệu đầu vào

  • Đầu tiên, giao đất hoặc cho thuê đất
  • Thứ hai, khảo sát xây dựng, bao gồm những thủ tục: lập biên bản; thẩm định; phê duyệt thiết kế; dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng.
  • Thứ ba, lựa chọn nhà thầu phù hợp với dự án xây dựng
  • Cuối cùng, bàn giao công trình đã được hoàn thiện vào đưa vào sử dụng.

Mục đích và ý nghĩa của việc nghiệm thu vật liệu đầu vào

Việc nghiệm thu vật liệu sẽ giúp cho chủ đầu tư kiểm định và thu nhập, kiểm tra công trình sau khi xây dựng xong. Khâu nghiệm thu vật liệu vô cùng quan trọng, đảm bảo được sự an toàn và cả chất lượng của công trình xây dựng.

Trong cả quá trình nghiệm thu, có thể phát hiện ra các lỗi và những bộ phận kém chất lượng của bên nhà thầu. Theo đó có thể khắc phục hậu quả nhanh chóng.

Tải về mẫu biên bản nghiệm thu vật liệu

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào TẠI ĐÂY!

Xem thêm: 

Tải về file mẫu phiếu lương nhân viên công ty đầy đủ nhất

Tải về (file Excel) bảng tính lãi vay ngân hàng chính xác nhất

Tải về mẫu quy chế lương thưởng dùng trong công ty xây dựng

Mời bạn đọc tải về file Excel quản lý hợp đồng lao động

Tải về mẫu file in bìa sổ quỹ tiền mặt trong doanh nghiệp