Kinh nghiệm Những công việc kế toán cần làm trong tháng 11 – Sổ...

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 11 – Sổ tay kế toán tháng 11

484

Trong tháng 11, kế toán viên cần hoàn thành một số công việc đúng hạn. Để dễ dàng theo dõi nội dung công việc kế toán trong tháng 11 này, mời các bạn theo dõi nội dung trong bài viết này nhé!

Sổ Tay kế toán - Những công việc kế toán cần làm trong tháng 11

Công việc kế toán thông báo biến động lao động tháng 10

Công việc kế toán thông báo biến động tình hình lao động của công ty trong tháng 10 yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 3/11/2020.

Nội dung công việc cụ thể yêu cầu kế toán viên cần phải làm như sau: Doanh nghiệp sẽ thông báo lại với trung tâm dịch vụ việc làm. Thông báo về địa chỉ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở về tình hình biến động lao động của tháng 10.

Đối với những trường hợp doanh nghiệp trong tháng 10 có giảm từ 50 lao động trở lên, người lao động cần phải thông báo lại ngay với trung tâm dịch vụ việc làm. Sở dĩ phải thông báo ngay vì để được trung tâm tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Điều này được căn cứ trong Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 28/2017/TT-BTC.

Kế toán viên nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng

Công việc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng được quy định chậm nhất trong ngày 20/11/2020. Công việc này áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp kê khai theo tháng.

Nội dung của công việc cụ thể như sau: Trường hợp trong tháng 10, các tổ chức, cá nhân phải chi trả các khoản thu nhập phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ phải nộp tờ khai thuế cho chi cục thuế.

Điều này được căn cứ trong Điểm a khoản 1 Điều 44 của Luật Quản lý thuế 2019.

Công việc kế toán nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 10/2020

Công việc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng bắt buộc toàn bộ các doanh nghiệp đều phải thực hiện. Thời hạn quy định để hoàn thành công việc này chậm nhất vào ngày 20/11/2020.

Công việc này áp dụng cho những doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. Điều này đã được căn cứ ở trong Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019. Nếu như nộp quá muộn so với thời gian quy định, rất có thể doanh nghiệp sẽ bị phạt.

Sổ Tay kế toán - Những công việc kế toán cần làm trong tháng 11

Công việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10

Công việc báo cáo tình hình sử dụng được áp dụng cho các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn. Đối tượng áp dụng cụ thể như sau: những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in; các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in nhưng có những hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in hoặc tự đặt in; những doanh nghiệp thuộc vào trong hàng có rủi ro cao về thuế.

Công việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong tháng 10 có nội dung cụ thể như sau: Doanh nghiệp nội báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Tính cả những trường hợp không sử dụng hóa đơn cũng phải nộp lại báo cáo.

Đóng các khoản tiền bảo hiểm của tháng 11/2020

Doanh nghiệp cần phải đóng những khoản tiền như: bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp của tháng 11. Thời hạn quy định để doanh nghiệp nộp những khoản tiền này là vào ngày 30/11/2020.

Điều này được căn cứ ở trong Khoản 1 Điều 7 Quy định ban hành có kèm theo quyết định 595/QĐ-BHXH.

Công việc trích nộp phí Công đoàn của tháng 11/2020

Phí Công đoàn được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp. Trong tháng 11, doanh nghiệp phải trích nộp khoản phí Công đoàn hạn cuối vào ngày 30/11/2020. Khoản chi phí Công đoàn được nộp cùng với thời hạn nộp các khoản tiền bảo hiểm bắt buộc.

Lưu ý: Đối với những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn vẫn sẽ phải nộp kinh phí công đoàn như thường.

Trên đây là những công việc các kế toán viên phải hoàn thành xong trong tháng 11 này. Kế toán viên cần thu xếp để hoàn thành đúng hạn, tránh bị xử phạt hành chính.

Xem thêm: 

5 Điều phải biết về thuế và công việc KT trong chi nhánh

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 10/2020

Những công việc kế toán cần phải làm trong một doanh nghiệp

Những sai sót trong công việc Kế toán thuế cần tránh xa

Bàn giao công việc kế toán: Kinh nghiệm bỏ túi cho kế toán viên