Kế Toán Thuế Lưu ý về kế toán thuế 5 Điều phải biết về thuế và công việc kế toán trong...

5 Điều phải biết về thuế và công việc kế toán trong chi nhánh

692

Khi một chi nhánh của doanh nghiệp được thành lập, kế toán cần phải xác định đầy đủ các công việc phải làm sau khi có giấy phép, đó là thủ tục thuế và công tác kế toán. Thường các doanh nghiệp sẽ có chi nhánh thành lập cùng tỉnh hoặc khác tỉnh. Với mỗi chi nhánh của doanh nghiệp sẽ có những quy định về thuế và kế toán chi nhánh khác nhau. 

5 điều quan trọng cần biết về thuế và kế toán chi nhánh 

Khái niệm về chi nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Chi nhánh có nghĩa vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp. Kể cả những chức năng đại diện theo sự ủy quyền của doanh nghiệp, chi nhánh cũng phải thực hiện. Các ngành nghề kinh doanh của chi nhánh đều phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp gốc. 

Mỗi chi nhánh được xem như đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Tuy nhiên các chi nhánh hoạt động mà không có tư cách pháp nhân. Khi doanh nghiệp đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn các hình thức hạch toán. Bao gồm hai hình thức: Hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc. 

Kê khai lệ phí môn bài cho các chi nhánh

Những người đại diện nộp lệ phí môn bài của chi nhánh sẽ nộp hồ sơ kê khai lệ phí môn bài. Địa điểm nộp là cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh. Điều này đã được quy định trong khoản 3 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP. 

  • Trong trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị trực thuộc với: chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh… mà kinh doanh cùng địa phương cấp tỉnh, người nộp trực tiếp thực hiện hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc. Người nộp sẽ kê khai với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 
  • Đối với trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc như: chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi nộp lệ phí. Trường hợp này đơn vị trực thuộc thực hiện sẽ nộp hồ sơ kê khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc của cơ quan quản lý trực tiếp. 

Trách nhiệm kê khai thuế giá trị gia tăng trong kế toán chi nhánh

Đối với chi nhánh hạch toán độc lập

Khi kê khai thuế giá trị gia tăng, chi nhánh tự nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp

Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Các chi nhánh nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định trong khoản 1 Điều 11
Thông tư 156/2013/TT-BTC. Cụ thể như sau: 

Các chi nhánh có địa chỉ cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

  • Doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả chi nhánh
  • Trường hợp chi nhánh có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa và dịch vụ… Cần phải tiến hành kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra đầy đủ. Nếu như chi nhánh có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng, sẽ phải đăng ký để nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng biệt. 
  • Đối với những trường hợp chi nhánh có các hoạt động như: ăn uống; nhà hàng; khách sạn; massage; karaoke… Trường hợp này Cục trưởng Cục Thuế địa phương sẽ quyết định nơi kê khai thuế. 

Đối với các chi nhánh khác tỉnh, khách thành phố trực thuộc trung ương và địa chỉ trụ sở chính

  • Chi nhánh sẽ nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho bên cơ quan quản lý trực tiếp. 
  • Khi chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phải phát sinh doanh thu, sẽ thực hiện kê khai thuế tập trung trong trụ sở chính của doanh nghiệp. 
  • Nếu như doanh nghiệp có những dự án kinh doanh bất động sản ở các địa phương cấp tỉnh, nhưng nơi này khác nơi doanh nghiệp đóng trụ sở. Như vậy, chi nhánh sẽ phải thực hiện đăng ký thuế và tiến hành nộp thuế dựa trên phương pháp khấu trừ cho hoạt động kinh doanh bất động sản. 

Trách nhiệm chi nhánh kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Trách nhiệm kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp quy định trong Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau: 

  • Nếu chi nhánh hạch toán độc lập, chi nhánh sẽ nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 
  • Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc, không cần nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, DN sẽ có trách nhiệm phải kê khai tập trung tại trụ sở chính. Trong quá trình nộp, đã bao gồm cả phần được phát sinh tại chi nhánh. 

Trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế TNCN

Trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân dành cho người lao động làm việc tại các chi nhánh được xác định dưới 2 trường hợp như sau: 

-Cá nhân ký hợp đồng lao động trực tiếp đối với chi nhánh. Bên cạnh đó còn đăng ký giảm trừ tại chi nhánh

– Cá nhân tiến hành ký hợp đồng lao động đối với doanh nghiệp và được cử đến chi nhánh để làm việc. Các cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh ở trong doanh nghiệp. 

Xem thêm: 

Tải về mẫu thành lập chi nhánh cho công ty TNHH một thành viên

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập là gì? Cách phân biệt thế nào?

Tổng hợp tất cả các loại thuế chi nhánh cần kê khai khi thành lập

Khi thành lập chi nhánh mới doanh nghiệp cần lưu ý những gì?

Điều kiện thành lập chi nhánh của tổ chức tài chính vi mô