Kinh nghiệm Những sai sót trong công việc Kế toán thuế cần tránh xa

Những sai sót trong công việc Kế toán thuế cần tránh xa

384

Kế toán thuế là công tác kế toán để ghi chép các hoạt động liên quan tới thuế. Mục đích là để tính thuế đầy đủ, đúng thời hạn và lập ra các báo cáo cho phòng thuế theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, kế toán viên không thể tránh khỏi những sai sót, một sai sót dù rất nhỏ cũng dẫn đến nhiều phiền phức dành cho doanh nghiệp thậm chí cũng thể tiềm ẩn rất lớn. Sau đây là một số lỗi thường gặp trong công tác kế toán thuế mà kế toán cần lưu ý.

Sai sót của Kế toán thuê đối với hóa đơn mua bán hàng hóa

Sai sót của Kế toán thuế đối với hóa đơn mua hàng

 • Kế toán viên đã không tiến hành kiểm tra, rà soát kỹ càng về thông tin. Các thông tin về bên công ty như: Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế; Địa chỉ của công ty kê khai sai hoặc thông tin của công ty khác
 • Hóa đơn mua hàng nhưng lại không có chữ ký của Giám đốc hoặc không có chữ ký của bên mua hàng
 • Công ty thuê trụ sở làm việc. Hàng tháng sẽ có các hóa đơn tiền điện, nước. Tên của hóa đơn sẽ đứng tên của cá nhân, chủ nhà của trụ sở đó. Công ty vốn dĩ là người thanh toán toàn bộ những chi phí của các hóa đơn tiền điện nước đó. Tuy nhiên, trong trường hợp hóa đơn không ghi tên của công ty. Kế toán viên không nên kê khai Thuế đối với những hóa đơn này. Để tránh gặp phải các sai sót, kế toán nên hạch toán vào trong tài khoản 6422.
 • Trường hợp hóa đơn có bảng kê khai. Nhưng kế toán viên lại không có thêm bảng kê kèm theo hóa đơn. Không có cơ sở để hạch toán hóa đơn.

Sai sót đối với hóa đơn bán hàng

 • Khi lập hóa đơn bán hàng, kế toán viên đã lập bảng kê khách hàng mua lẻ, lập kê khai Thuế. Tuy nhiên, đến cuối cùng lại quên không kê vào trong hóa đơn bán hàng.
 • Trường hợp kế toán chỉ xin dấu của Giám đốc trên liên hóa đơn thứ 2, liên này đưa cho khách hàng. Tuy nhiên, trên liên 1 và liên 3, kế toán lại không xin dấu của Giám đốc. Điều này sẽ bất lợi khi kê khai Thuế.
 • Đối với những hóa đơn viết sai nhưng lại chưa xé ra khỏi cuốn. Điều này sẽ gây hiểu lầm rằng đây là hóa đơn thông thường, vẫn hạch toán hóa đơn đó bình thường.
 • Đối với hóa đơn viết sai cần có biên bản hủy hóa đơn. Nhưng chỉ có hai liên đã xé ra, không kèm biên bản hủy. Hoặc có biên bản hủy hóa đơn, nhưng lại không có hóa đơn viết sai kèm theo.
 • Khi viết hóa đơn, kế toán quên không đặt bìa cứng ở dưới 3 liên của hóa đơn
 • Trên hóa đơn lại không có chữ ký của khách mua hàng
 • Trên hóa đơn ghi sai thông tin của khách hàng

Sai sót của Kế toán thuế khi kê khai Thuế

Làm Kế toán thuế thường gặp phải những sai sót nào trong công việc?

 • Kế toán viên viết sai phần người nộp. Trên giấy kê khai, phần tên cần phải ghi tên của doanh nghiệp. Nhưng kế toán thường viết nhầm thành tên của mình hoặc tên của Giám đốc.
 • Kế toán viên nộp tờ khai nhầm cơ quan Thuế cấp cục hoặc cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp
 • Các cơ quan mới thành lập, kế toán viên lại không kê khai mẫu đăng ký phương pháp khấu trừ Thuế.
 • Khi doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, trong vòng 10 ngày có phát sinh thêm ngân hàng. Nhưng kế toán viên lại quên không kê khai thêm mẫu 08.
 • Trong Quý hoặc trong tháng không có phát sinh nghiệp vụ kinh tế mua bán. Tuy nhiên, kế toán viên quên không tích vào trong chỉ tiêu 21.
 • Một hóa đơn nhưng lại kê khai nhiều lần. Hoặc kế toán viên kê khai sai về mức giá trị trên hóa đơn.
 • Kế toán không đưa vào chỉ tiêu 39 để khấu trừ trong khi đã nộp Thuế vãng lai ngoại tỉnh.
 • Doanh nghiệp khi chưa nộp tiền Thuế nhập khẩu và tiền Thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu đối với cục Thuế. Tuy nhiên, kế toán viên đã kê khai nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp.
 • Tờ khai Thuế theo tháng, theo Quý của doanh nghiệp không được nộp đúng thời hạn như đã quy định.
 • Khi doanh nghiệp đã có thông báo gia hạn Thuế Giá trị gia tăng. Tuy nhên kế toán viên lại không tích vào trong ô gia hạn trong khi đã được gia hạn.

Xem thêm:

Mới làm kế toán thuế hãy tránh xa những lỗi này

Chế độ sau khi nghỉ việc: Người lao động sẽ được hưởng những gì?

 Chốt sổ bảo hiểm xã hội cần làm những thủ tục gì?