Kinh nghiệm Chi tiết về các khoản được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi tiết về các khoản được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

484

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN gồm 12 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp quy định chi tiết tại Thông tư 78 và 96 của Bộ tài chính mới nhất hiện nay.

Các khoản thu nhập được Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập từ mảng nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp

Một số những khoản thu nhập từ :trồng trọt; chăn nuôi; chế biến nông sản; chế biến thủy sản; sản xuất muối; Những khoản thu nhập từ các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp của những địa bàn có điều kiện khó khăn; Các khoản thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt hải sản của những địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn sẽ được miễn thuế.

Thu nhập từ việc trồng trọt miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản thu nhập của sản phẩm, hàng hóa từ việc chế biến nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế. Tuy nhiên, cần phải đáp ứng được những điều kiện như sau:
Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu của nông sản, thủy sản trên mức chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm từ 30% trở lên.
Các sản phẩm hàng hóa từ việc chế biến thủy sản, nông sản không thuộc trong diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngoại trừ những trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định và đề xuất theo Bộ Tài chính.
Các khoản thu nhập miễn thuế ở trong điều này đã bao gồm cả mức thu nhập từ việc thanh lý lại những sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản thu từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật phục vụ nông nghiệp

Các khoản thu nhập từ những dịch vụ như tưới tiêu nước; cày bừa đất; nạo vét kênh mương nội đồng; các dịch vụ phòng ngừa sâu bệnh của cây trồng và vật nuôi; dịch vụ thu hoạch những sản phẩm nông nghiệp sạch.

Các khoản thu từ việc thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Những khoản thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được miễn thuế trong khoảng thời gian thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, trong khoản thời gian tối đa không vượt quá 3 năm, tính từ ngày bắt đầu có doanh thu khi thực hiện hợp đồng.

Đối với khoản thu nhập này, nếu muốn được miễn thuế cần phải đảm bảo được những điều kiện như sau:
– Đã có chứng nhận đăng ký hoạt động nghiên cứu khoa học
– Đã được bên phía cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học có thẩm quyền xác nhận lại hợp đồng.

Các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp

Các khoản thu nhập được Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Khoản thu nhập từ các hoạt động sản xuất sản phẩm hàng hóa, dịch vụ áp dụng cho những doanh nghiệp có 30% số người lao động bị khuyết tật; người sau khi cai nghiện; những người nhiễm HIV.
Những doanh nghiệp nằm trong diện này được miễn thuế quy định là những doanh nghiệp có số lao động bình quân trong năm ít nhất từ 20 người trở lên. Và không bao gồm những doanh nghiệp đang hoạt động ở trong các lĩnh vực tài chính và kinh doanh bất động sản.

Các khoản thu nhập của hoạt động dạy nghề được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Những khoản thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành cho đối tượng người dân tộc thiểu số; người bị khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; những đối tượng tệ nạn xã hội; những người đang trong thời gian cai nghiện; người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được miễn thuế. Nếu như trong trường hợp cơ sở dạy nghề có những đối tượng khác, khoản thu nhập sẽ được xác định chịu thuế tương ứng với tỷ lệ của học viên.

Các khoản thu nhập được chia từ những hoạt động góp vốn, mua cổ phần…

Thu nhập từ những hoạt động được chia từ các hoạt động như: góp vốn; mua cổ phần; liên doanh; liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước; phát hành cổ phiếu.. được hưởng ưu đãi thu nhập chịu thuế.

Những khoản tài trợ sử dụng trong ngành giáo dục

Một số khoản trợ cấp được nhận để sử dụng trong giáo dục; nghiên cứu khoa học; văn hóa; nghệ thuật; từ thiện; nhân đạo…. được miễn thuế TNDN.

Các khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải

Những khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng giảm phát thải lần đầu của doanh nghiệp sẽ được giảm phát thải. Đối với lần chuyển nhượng tiếp theo cần phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Các khoản thu nhập khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Việt Nam

Một số thu nhập từ hoạt động: tín dụng đầu tư phát triển; tín dụng xuất khẩu; thu nhập từ các hoạt động tín dụng người nghèo…..

Các phần thu nhập không chia miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản thu nhập không chia của các cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và xã hội được miễn thuế

Khoản thu nhập không chia của hợp tác xã để hình thành tài sản

Các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức

Lĩnh vực ưu tiên chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực thuộc trong danh mục công nghệ

Thu nhập của văn phòng thừa phát lại

Thu nhập của văn phòng thừa phát lại sẽ được miễn thuế TNDN. Ngoại trừ những khoản thu nhập từ những hoạt động khác ngoài hoạt động thừa phát lại.

Xem thêm: 

Cần điều kiện nào để được giảm trừ 30% thuế TNDN năm 2020?

Các bước kê khai giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020

Hướng dẫn xác định thuế cho doanh nghiệp: GTGT, TNCN, TNDN, XNK

Tải về Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

Những khoản chi phí bị khống chế mức trần khi tính thuế TNDN