Nổi bật 2 Tải về Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm 30% thuế TNDN phải...

Tải về Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

742

Ngày 19/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;
  • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Điều 2. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.
  • Doanh nghiệp căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Như vậy, Nghị quyết 116/2020/QH14 được thông qua ngày 19/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 03/8/2020. Trong đó quy định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp… có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Các bạn có thể tải về Nghị quyết 116/2020/QH14 TẠI ĐÂY.

Như vậy, bài viết trên đã chia sẻ với các bạn Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020. Hy vọng các bạn đã nắm rõ điều khoản áp dụng và thời điểm áp dụng nghị quyết này. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020: Quyết toán và cách tính chính xác nhất

Quyết toán Thuế TNDN và những lưu ý quan trọng cho kế toán viên

Cách tính thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ được giảm thuế TNDN còn 17% và 15%

Tải về Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài