Quy định Luật Thuế Hướng dẫn xác định thuế cho doanh nghiệp: GTGT, TNCN, TNDN, XNK

Hướng dẫn xác định thuế cho doanh nghiệp: GTGT, TNCN, TNDN, XNK

2291

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách xác định 4 loại thuế thông dụng nhất cho doanh nghiệp: Thuế Giá trị Gia tăng, thuế Thu nhập Cá nhân, thuế Thu nhập Doanh nghiệp và thuế Xuất nhập khẩu. 

Hướng dẫn xác định thuế cho doanh nghiệp: TNCN, GTGT, TNCN, XNK

1.Cách xác định thuế Giá trị gia tăng cho doanh nghiệp

Xác định thuế giá trị gia tăng dựa trên những lĩnh vực như sau:

Đối với bán hàng hóa

Thời điểm xác định thuế chính là thời điểm chuyển giao lại quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu hàng hóa cho người mua. Trong trường hợp này không cần phân biệt đã thanh toán tiền mua hàng hay chưa.

Đối với cung ứng dịch vụ

Thời điểm xác định thuế trong cung ứng dịch vụ chính là thời điểm đã hoàn thành xong việc cung ứng dịch vụ. Hoặc có thể xác định trong thời điểm bên bán lập hóa đơn cung ứng dịch vụ. Trong trường hợp này không cần xác định đã thanh toán đủ tiền cung ứng dịch vụ hay chưa.

Đối với hoạt động hàng hóa nhập khẩu

Hướng dẫn xác định thuế cho doanh nghiệp: TNCN, GTGT, TNCN, XNK

Được xác định trong thời điểm đã đăng ký tờ khai hải quan của mặt hàng nhập khẩu

2.Hướng dẫn xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Những thời điểm được xác định thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Trong hoạt động mua bán hàng hóa, được xác định ở thời điểm chuyển giao quyền sử dụng và sở hữu mặt hàng đã bán.

Trong hoạt động cung ứng dịch vụ, xác định ở trong thời điểm đã hoàn thành xong việc cung ứng dịch vụ. Hoặc thời điểm đã hoàn thành xong từng phần việc cung ứng dịch vụ cho bên mua hàng.

Trong hoạt động vận tải hàng không, xác định trong thời điểm đã hoàn thành xong việc cung ứng vận chuyển cho bên mua hàng.

Một số những trường hợp khác dựa trên quy định của pháp luật.

3.Hướng dẫn xác định tính thuế thu nhập cá nhân

Xác định thu nhập cá nhân dựa trên những thời điểm như sau:

Đối với những khoản thu nhập từ tiền lương và tiền công

Thời điểm có thể xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cho người nộp thuế.

Còn đối với thời điểm xác định thu nhập chịu thuế với những khoản chi phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy. Xác định tính thuế khi doanh nghiệp bảo hiểm và các công ty quản lý hưu trí tự nguyện chi trả tiền bảo hiểm

Các khoản thu nhập từ những hoạt động đại lý xổ số, bảo hiểm hoặc bán hàng đa cấp

Được xác định ở trong thời điểm những công ty này đã thanh toán thu nhập cho các cá nhân.

Các khoản thu nhập chịu thuế từ kinh doanh

Trong hoạt động bán hàng, xác định ở thời điểm để chuyển giao quyền sở hữu và sử dụng hàng hóa. Hoặc được xác định ở trong thời điểm lập hóa đơn bán hàng hóa.

Trong hoạt động cung ứng dịch vụ, xác định trong thời điểm đã hoàn thành cung ứng dịch vụ. Hoặc xác định trong thời điểm đã lập xong hóa đơn cung cấp dịch vụ.

Các khoản thu nhập từ việc đầu tư vốn

Xác định thu nhập chịu thuế trong thời điểm tổ chức và cá nhân đã trả thu nhập cho bên nộp thuế.

Các khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn

Xác định chuyển nhượng vốn trong thời điểm tiến hành chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. Đối với thời điểm hợp  góp vốn bằng phần vốn góp, thời điểm xác định được tính từ chuyển nhượng vốn và thời điểm cá nhân chuyển nhượng và rút vốn.

Xác định các khoản thừa kế và quà tặng

Đối với thừa kế và quà tặng, được xác định ở thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản, quà tặng.

4.Hướng dẫn xác định thời điểm tính thuế xuất nhập khẩu

Thời điểm xác định thuế của thuế xuất nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Thuế xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp sẽ được tính dựa trên mức thuế, giá trị tính thuế và cả tỷ giá tính thuế trong thời điểm tính thuế.

Đối với trường hợp người nộp kê khai thuế đã tính thuế ở trên tờ khai hải quan trước cả ngày đăng ký. Như vậy cơ quan có hải quan có thể thực hiện tính lại số thuế phải nộp dựa trên tỷ giá được áp dụng trong thời điểm đăng ký

Xem thêm: 

Tải về mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Nộp thiếu thuế do khai sai người phụ thuộc, xử phạt công ty hay người lao động?

Những quy định về thuê nhà và thuê xe ôtô của cá nhân

Tải về Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

Công tác phí khoán có tính thuế thu nhập cá nhân không?