Nổi bật 2 Các bước kê khai giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020

Các bước kê khai giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020

5558

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước kê khai giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 theo hướng dẫn tại Nghị định 114/2020/NĐ-CP.

The coins are arranged together with the sun shining. Premium Photo

Nghị định 114/2020/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác, trong đó hướng dẫn kê khai giảm thuế như sau.

1. Xác định số thuế TNDN được giảm

Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN được giảm khi tạm nộp hàng quý và khi kê khai thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020.

Khi lập hồ sơ khai thuế. Doanh nghiệp kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trên các mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) và trên Phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết 116/2020/QH14. Ban hành kèm theo Nghị định 114/2020.

2. Khi thực hiện quyết toán thuế TNDN

Trường hợp doanh nghiệp nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp quý thì doanh nghiệp nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế nhiều hơn so với số thuế phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 thì xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Nếu đối tượng không thuộc đối tượng được giảm thuế

Qua thanh tra, kiểm tra. Cơ quan có thẩm quyền phát hiện doanh nghiệp không thuộc đối tượng được giảm thuế theo quy định của Nghị định 114/2020 hoặc số thuế phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 lớn hơn số thuế đã nộp theo quy định thì doanh nghiệp phải nộp số tiền thuế thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Kế khai bổ sung thuế TNDN

Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2020 hoặc thực hiện quyết định sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền làm tăng số thuế TNDN phải nộp thì số thuế tăng thêm được giảm 30% theo quy định của Nghị định 114/2020.

Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2020. Hoặc thực hiện quyết định sau thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền làm giảm số thuế TNDN phải nộp thì xử lý số tiền thuế nộp thừa (nếu có) theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại Điều 2 Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 như sau:

Điều 2. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Nghị định 114/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/8/2020. Và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020.

Phần mềm kế toán MISA SME.NET hỗ trợ doanh nghiệp tự động nhắc nhở hạn nộp thuế TNDN, thuế TNCN, thuế môn bài…giúp doanh nghiệp tránh khỏi những sai sót do nộp chậm, không nộp.

Anh chị tìm hiểu thêm về nghiệp vụ thuế trên phần mềm kế toán MISA SME.NET Tại đây

Xem thêm

Hướng dẫn xác định thuế cho doanh nghiệp: GTGT, TNCN, TNDN, XNK

Tải về Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

Xác định thuế TNDN có những khoản chi phí hợp lý được trừ nào?

Tải về mẫu công văn đề nghị giảm, ân hạn thuế TNDN phải nộp

Mẹo quyết toán thuế TNDN mà kế toán cần nắm chắc trong lòng bàn tay