Kinh nghiệm Tải miễn phí mẫu hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau...

Tải miễn phí mẫu hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh mới nhất

726

Nghỉ dưỡng sức sau sinh là một trong những quyền lợi cơ bản của lao động nữ khi sinh con. Vậy, hồ sơ đăng ký hưởng dưỡng sức cần những giấy tờ gì? Nghỉ dưỡng sức có được hưởng lương không? Bài viết sẽ chia sẻ về cách lập (và tải file) hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh mới nhất.

Cách lập và tải về hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh mới nhất

Những đối tượng được nghỉ dưỡng sức sau sinh

Những đối tượng được phép nghỉ dưỡng sức sau sinh bao gồm: Lao động nữ mang thai và lao động nữ mang thai hộ. Nhưng cả hai đối tượng người lao động này phải đều trong trạng thái tham gia BHXH bắt buộc. Điều này dựa theo quy định trong khoản 1 điều 41 của Luật bảo hiểm xã hội. Được hướng dẫn trong Điều 13 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Điều kiện để lao động nữ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh

Người lao động nữ được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh khi đã đáp ứng được những điều kiện:
Đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.
Sau khi người lao động đã hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc sức khỏe chưa phục hồi.

Mức hưởng chế độ sau sinh dành cho người lao động nữ

Quy định về thời gian nghỉ dưỡng sức

Đối với thời gian nghỉ dưỡng sức của người lao động để phục hồi sức khỏe như sau:
Nếu sinh một lần từ hai con trở lên, được nghỉ tối đa 10 ngày.

Nếu khi sinh con, người lao động phải phẫu thuật hoặc phải đẻ mổ, được nghỉ tối đa 10 ngày.

Những trường hợp sinh nở khác sẽ được nghỉ tối đa 5 ngày. Cụ thể như: sinh thường; sẩy thai; nạo thai; hút thai; thai bị chết lưu; phá thai; con chết sau sinh.

Một số lưu ý cho người lao động

Cách lập và tải về hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh mới nhất

Số ngày nghỉ dưỡng sức của người lao động do người sử dụng lao động và bên Ban chấp hành Công đoàn quyết định. Nếu như công ty vẫn chưa thành lập Ban chấp hành Công đoàn, ngày nghỉ sẽ do người sử dụng lao động quy định.

Số ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh của người lao động đã bao gồm cả những ngày nghỉ lễ, Tết và những ngày nghỉ hằng tuần.

Nếu như khoảng thời gian nghỉ dưỡng sức của người lao động kéo dài từ cuối năm trước đến đầu năm sau. Trường hợp này người lao động tính toàn bộ thời gian nghỉ cho năm trước.

Những lao động nữ có đủ điều kiện để dưỡng sức trong năm nào, thời gian tính nghỉ việc để hưởng dưỡng sức được tính cho năm đó.

Mức hưởng trợ cấp dưỡng sức của người lao động

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe của người lao động sau thai sản một ngày được tính bằng 30% mức lương cơ sở. Điều này đã được quy định trong khoản 3 điều 41 của Luật BHXH. Hiện nay mức lương cơ sở của 2020 đang áp dụng với số tiền 1.490.000 trên 1 tháng.

Hồ sơ hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau thai sản

Mẫu biểu hồ sơ

Mời bạn đọc tải mẫu biểu hồ sơ (Mẫu 01B-HSB) đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe TẠI ĐÂY!

Hướng dẫn điền mẫu 01B-HSB

Cách điền trong mẫu 01B-HSB như sau:

Cột B: Ghi đầy đủ thông tin họ và tên của người lao động trong công ty đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 1: Ghi lại mã số BHXH của người lao động trong công ty đề nghị giải quyết trợ cấp

Cột 2: Ghi lại ngày cuối cùng người lao động nghỉ việc hưởng chế độ theo đúng quy định.

Cột 3: Ghi lại ngày cuối cùng người lao động nghỉ hưởng chế độ theo đúng quy định.

Cột 4: Ghi tổng số ngày người lao động nghỉ việc ở trong kỳ đề nghị giải quyết.

Cột C: Ghi lại thông tin tài khoản ngân hàng của người lao động. Nếu người lao động không có tài khoản ngân hàng sẽ bỏ trống.

Cột D: Ghi lại chỉ tiêu xác định điều kiện và mức hưởng.

Thời hạn nộp hồ sơ

Khi người lao động có đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh, sẽ nộp trong vòng 10 ngày. Người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm lập danh sách và nộp lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Thủ tục nộp hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh

Người lao động sẽ dựa theo thủ tục sau để làm hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh:

Làm đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh

Doanh nghiệp tiến hành phê duyệt đơn xin nghỉ của người lao động. Hoặc doanh nghiệp ra quyết định cho người lao động nghỉ và có ghi rõ ngày nghỉ.

Doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục báo tăng lao động khi người lao động đã đi làm lại.

Doanh nghiệp thực hiện hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau khi sinh. Bao gồm các giấy tờ như: Mẫu 01B-HSB; giấy chứng nhận đẻ mổ.

Cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ trong vòng tối đa 6 ngày làm việc.

Xem thêm: 

Nghỉ việc để dưỡng thai có được hưởng Chế độ thai sản không?

Nghỉ việc trước khi nghỉ thai sản có được hưởng chế độ thai sản không?

Người sinh con thứ 3, thứ 4 có được hưởng Chế độ thai sản không?

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi bị thanh tra bảo hiểm thai sản?

Chế độ thai sản: Lao động nữ cần nắm được 5 mốc hưởng chế độ này