Kinh nghiệm Nghỉ việc trước khi nghỉ thai sản có được hưởng chế độ...

Nghỉ việc trước khi nghỉ thai sản có được hưởng chế độ thai sản không?

181

Có nhiều trường hợp lao động nữ nghỉ việc trước khi nghỉ thai sản. Họ cũng thắc mắc rằng khi nghỉ việc trước khi nghỉ thai sản thì có được hưởng chế độ thai sản không? Hãy theo dõi bài viết này để có câu trả lời nhé.

Chế độ thai sản: Nghỉ việc trước khi nghỉ thai sản có được hưởng?

Điều kiện cho người lao động hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc

Trong điều Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội 58/2014/QH13  đã quy định về chế độ thai sản như sau:

Người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong những trường hợp sau đây:

  • Lao động nữ đang mang thai
  • Lao động nữ trong thời gian sinh con
  • Lao động nữ đang trong quá trình mang thai hộ và cả người mẹ nhờ mang thai hộ
  • Người lao động nhận nuôi con và con nhỏ dưới 6 tháng tuổi
  • Lao động nữ thực hiện đặt vòng tránh thai hoặc thực hiện những biện pháp triệt sản.
  • Lao động nam đang trong quá trình đóng bảo hiểm xã hội và đang có vợ sinh con.

Những trường hợp người lao động thuộc các điểm b,c và d của khoản 1 trong Điều 31 đều phải đóng bảo hiểm xã hội, yêu cầu có đủ từ 6 tháng tuổi trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi người này sinh con; hoặc trong khoảng thời gian 12 tháng mà người này nhận nuôi con.

Những đối tượng người lao động đã đóng BHXH có đủ 12 tháng trở lên. Trong quá trình mang thai, người lao động phải xin nghỉ việc để dưỡng thai theo như chỉ định của bác sĩ. Như vậy trong trường hợp này, người lao động sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội. Theo quy định phải đóng từ đủ 3 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi người này sinh con.

Người lao động khi có đủ điều kiện để trong quy định khoản 2 và khoản 3 của Điều này. Nhưng người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trước thời điểm sinh con. Hoặc người lao động nhận con nuôi và con dưới 6 tháng tuổi. Vậy, người lao động vẫn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo đúng quy định.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc cho người lao động

Khi người lao động làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản, sẽ nộp cho người sử dụng lao động. Quy định nộp không quá 45 ngày, kể từ ngày người lao động bắt đầu trở lại làm việc.

Khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc. Người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, thời điểm nhận con nuôi. Vậy, người lao động sẽ nộp hồ sơ và xuất trình cả sổ bảo hiểm đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Như vậy, khi người lao động nghỉ việc trước thời điểm sinh con. Người lao động sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm, nơi mình cư trú.

Chế độ thai sản: Nghỉ việc trước khi nghỉ thai sản có được hưởng?

Điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con

Khi sinh con, người lao động cần phải có đủ những điều kiện này mới được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con. Cụ thể như sau:

  • Nếu như trong trường hợp mà chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội. Như vậy cha phải đóng bảo hiểm xã hội đủ từ 6 tháng trở lên. Quy định thời gian đóng trong vòng 12 tháng trước khi người lao động sinh con.
  • Nếu trong trường hợp mà người lao động nữ nhờ mang thai hộ. Chồng của người này cần phải đóng bảo hiểm xã hội đủ từ 6 tháng trở lên. Thời gian quy định đóng bảo hiểm xã hội phải từ 12 tháng trước thời điểm nhận con.
  • Trong cả quá trình người lao động nữ đi làm, trước thời điểm người này nghỉ sinh. Nếu như người lao động cần phải xin nghỉ việc để đi khám thai, đi nạo phá thai hoặc hút thai, thai chết lưu…. Như vậy, người lao động này sẽ được hưởng chế độ thai sản dựa trên quy định tại các điều 32, 33 và 37 của Luật bảo hiểm xã hội quy định.

Xem thêm: 

Người sinh con thứ 3, thứ 4 có được hưởng Chế độ thai sản không?

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi bị thanh tra bảo hiểm thai sản?

Chế độ thai sản: Lao động nữ cần nắm được 5 mốc hưởng chế độ này

Tiền thai sản có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Tạm hoãn hợp đồng có được hưởng chế độ thai sản?