Mẫu hợp đồng - lao động Tải về mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng

Tải về mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng

545

Trong trường hợp doanh nghiệp thuê nhà của cá nhân, tổ chức làm địa điểm kinh doanh hay văn phòng đại diện thì cần thỏa thuận hợp đồng như thế nào? Mời bạn đọc bài viết sau để nắm được những quy định khi thuê nhà làm văn phòng, file mẫu hợp đồng ở cuối bài viết.

Một số quy định về thuế khi cá nhân cho thuê nhà làm văn phòng

Chi phí thuê nhà của cá nhân có phải chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ và chứng từ trong trường hợp dưới đây:

Doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân nhưng trong hợp đồng cho thuê đã thỏa thuận như sau: Doanh nghiệp phải nộp thuế thay cho cá nhân. Như vậy, hợp đồng sử dụng để xác định chi phí được trừ là: hợp đồng cho thuê tài sản; chứng từ cho thuê tài sản; chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

Nếu doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân, hồ sơ xác định chi phí được trừ chính là hợp đồng thuê và chứng từ thanh toán tiền.

Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân, trong hợp đồng đã thỏa thuận tiền thuê tài sản nhưng chưa bao gồm thuế. Doanh nghiệp đã nộp thuế thay cho cá nhân, vậy sẽ được tính vào trong chi phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản. Trong đó đã bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.
Tóm lại, chi phí thuê nhà của cá nhân là chi phí được trừ và hợp lý khi tính thuế TNDN.

Bên nào sẽ phải chịu các khoản thuế?

Mỗi hợp đồng sẽ có một nội dung khác nhau để hai bên tuân thủ. Các khoản tiền thuê nhà sẽ được chia thành hai loại: Tiền thuê nhà với giá chưa bao gồm các khoản thuế và tiền thuê nhà là giá đã bao gồm các khoản thuế.

Nếu muốn chi phí thuê nhà của cá nhân là chi phí được trừ, doanh nghiệp cần có những loại hồ sơ như sau:
Hợp đồng cho thuê nhà
Chứng từ trả tiền thuê nhà
Chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân

Bên nào sẽ chịu trách nhiệm kê khai thuế?

Hầu như các cá nhân khi cho thuê nhà đều muốn nhận lại đủ số tiền thuê nhà từ người thuê. Vậy nên vấn đề chi trả thuế phát sinh từ hoạt động cho thuê thường sẽ do công ty tự trả. Cá nhân cho thuê có thể trực tiếp khai với cơ quan thuế. Hoặc bên công ty thuê tài sản có thể khai và nộp thuế trong hợp đồng cho thuê. Nhưng chỉ áp dụng nếu như có thỏa thuận bên thuê là người nộp thuế.

Hợp đồng cho thuê nhà có cần công chứng hay không?

Các hợp đồng cho thuê nhà cần phải có công chứng. Điều này đã được quy định trong văn bản số 4528/TCT-Pc do Tổng cục Thuế ban hành.

Tải về mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng

Mời bạn đọc tải về mẫu hợp đồng cho thuê nhà làm văn phòng TẠI ĐÂY!

Xem thêm: 

Tải về mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay Giám đốc

Tải về mẫu file Excel lập biên bản đối chiếu công nợ phải thu

Tải về bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp

Tải về mẫu hợp đồng giao nhận khoán đầy đủ nhất

Tải về file Excel phân bổ chi phí trả trước ngắn và dài hạn