Kinh nghiệm Tải về mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay Giám...

Tải về mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay Giám đốc

439
Tải về mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay Giám đốc

Trong nhiều trường hợp, giám đốc không có mặt trực tiếp ở công ty hoặc quá nhiều công việc không thể ký các hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), có thể dùng giấy ủy quyền cho người có thẩm quyền khác trong công ty ký thay.

Tải về mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay Giám đốc

Những quy định về việc ủy quyền ký hóa đơn GTGT

Ở trong điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC đã quy định: Đối với trường hợp mà thủ trưởng của đơn vị không ký vào trong tiêu thức của người bán hàng, cần phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị đó. Giấy ủy quyền này sẽ cho người trực tiếp bán ký có ghi rõ cả họ tên ở trong hóa đơn. Lưu ý phải có đóng dấu đầy đủ của tổ chức ở góc phía bên trên của tờ hóa đơn.

Trong quy định của khoản 2d, Điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC. Trong điều này quy định về trường hợp mà công ty thiết kế đồng thời có cả hai tiêu thức. Bao gồm “thủ trưởng đơn vị’ và tiêu thức “Người bán hàng”. Nếu như trong trường hợp mà thủ trưởng đơn vị đã tiến hành ủy quyền cho người bán ký hóa đơn. Như vậy, người bán sẽ chỉ cần ký và ghi rõ họ tên ở trên tiêu thức.

Quy định về một số trường hợp khác của hóa đơn GTGT

Đối với trường hợp mà trên hóa đơn GTGT có ghi rõ đơn vị. Đồng thời trên hóa đơn có cả hai tiêu thức “người bán hàng” và tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”. Trường hợp mà thủ trưởng của đơn vị không ký hóa đơn và bên cạnh đó đã có giấy ủy quyền cho bên trực tiếp bán hàng. Như vậy, người bán hàng sẽ thực hiện ký và ghi rõ họ tên của mình ở trong tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn. Lưu ý ở trên hóa đơn có đóng dấu của tổ chức ở vị trí phía bên trái của hóa đơn.

Nếu trong trường hợp mà ở trên hóa đơn giá trị gia tăng của đơn vị đó có cả hai tiêu thức. Bao gồm có tiêu thức “người bán hàng” và  tiêu thức “thủ trưởng đơn vị”. Bên cạnh đó, trên hóa đơn giá trị gia tăng này đã có đóng dấu. Như vậy, sẽ không bắt buộc phải kí vào trong mục tiêu thức “người bán hàng” ở trên hóa đơn.

Lưu ý về mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT

  • Nếu như bên phía đại diện theo pháp luật, bên phía thủ trưởng đơn vị đều không thực hiện kí vào trong tiêu thức “người bán hàng”. Trường hợp này cần phải có giấy ủy quyền trực tiếp bán hàng. Trong đó đã có ký và ghi rõ họ tên của người bán hàng ở trên hóa đơn. Có đóng dấu của tổ chức ở bên trong phía bên trái của tờ hóa đơn.
  • Nếu như hóa đơn GTGT của đơn vị có cả hai tiêu thức “người bán hàng” và tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”. Trường hợp mà Thủ trưởng của đơn vị đã kí vào trong tiểu thức “Thủ trưởng đơn vị”. Như vậy bên tiêu thức “Người bán hàng” sẽ không cần phải ký nữa.

Tải về mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT

Mời bạn đọc tải về TẠI ĐÂY!

Xem thêm:

Tải về mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm

Mời bạn đọc tải về Thông tư 65/2020/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Tải về phiên bản mới nhất 4.4.4 của ứng dụng HTKK

Mời tải về mẫu đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất!

Tải về mẫu thư xác nhận số vốn thực góp