Nổi bật 2 Tải về mẫu file Excel lập biên bản đối chiếu công nợ...

Tải về mẫu file Excel lập biên bản đối chiếu công nợ phải thu

17707

Biên bản đối chiếu công nợ sẽ chốt số tiền công nợ để thực hiện việc thu nợ, thanh toán nợ. Nó còn có tác dụng chốt số liệu kế toán cuối năm, cuối quý… giúp ban giám đốc và bộ phận kế toán quản lý công việc một cách hiệu quả. Nhưng bạn có thể sẽ mất nhiều thời gian khi phải đối chiếu công nợ cho nhiều công ty. Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu file Excel lập biên bản đối chiếu công nợ phải thu nhằm hỗ trợ các bạn kế toán công nợ lập biên bản đối chiếu công nợ định kỳ.

Business man accounting calculating cost economic budget investment and saving Premium Photo

1. Biên bản đối chiếu công nợ phải thu là gì?

Biên bản đối chiếu công nợ phải thu chính là loại biên bản được sử dụng để kiểm soát tình hình của việc thanh toán các khoản công nợ của công ty, doanh nghiệp với khách hàng. Thông qua biên bản đối chiếu công nợ phải thu, kế toán có thể biết được các bên có thực hiện đúng những nội dung đã cam kết trong hợp đồng hay không. Và đặc biệt chính là xác nhận xem khoản nợ còn lại có thật sự đúng với số nợ thực tế hay không.

Biên bản đối chiếu công nợ là văn bản hoăc các hình thức khác tương đương. Xác lâp làm căn cứ để kiểm tra tình trạng thanh toán nghĩa vụ tài chính của các bên. Biên bản này rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty, doanh nghiệp đồng thời liên quan đến các hoạt động kê khai thuế với cơ quan nhà nước.

Biên bản đối chiếu công nợ giúp công ty, doanh nghiệp có thể nắm bắt tình hình các khoản nợ trong kỳ hạn thực hiện nghĩa vụ. Đồng thời phân loại các nhóm khoản nợ. Từ đó, đưa ra biện pháp xử lí công nợ đến bước xử lý theo quy định pháp luật điều chỉnh.

2. Giá trị pháp lý của biên bản đối chiếu công nợ phải thu

Giá trị pháp lý của biên bản đối chiếu công nợ phải thu mang tính chất chung của giao dịch dân sự. Biên bản này cũng thể hiện sự đối chiếu thỏa thuận thực tế các mức nghĩa vụ tài chính mà các bên chưa thực hiện xong. Đồng thời cũng đề cập đến khoản công nợ chuyển sang kỳ tiếp theo.

Về cơ bản giá trị pháp lí của biên bản đối chiếu công nợ giống như hợp đồng giao dịch dân sự. Cũng là một trong những chứng cứ khi các bên có tranh chấp xảy ra. Giá trị pháp lí của biên bản thể hiện qua các điều kiện chính sau:

 • Đáp ứng điều kiện về chủ thể đối chiếu công nợ theo quy định của pháp luật;
 • Nội dung đối chiếu công nợ không trái quy định pháp luật. Không trái các giá trị đạo đức xã hội;
 • Nguyên tắc đối chiếu công nơ giữa các bên hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện và công bằng, tôn trọng lẫn nhau.

3. Những nội dung cơ bản cần có trong biên bản đối chiếu công nợ phải thu

Biên bản đối chiếu công nợ có thể có nhiều mẫu khác nhau, các bên có thể tùy ý lập theo nhu cầu của đơn vị mình. Tuy nhiên, điểm chung của các Biên bản đối chiếu công nợ đều phải có những nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp.
 • Số biên bản đối chiếu công nợ.
 • Địa chỉ, ngày tháng năm.
 • Căn cứ lập biên bản.
 • Thông tin 02 bên.
 • Thông tin đối chiếu công nợ.
 • Công nợ chi tiết.
 • Kết luận
 • Đại diện 02 bên ký tên và đóng dấu.

Doanh nghiệp lập Biên bản đối chiếu công nợ cần trình bày đầy đủ và chính xác các thông tin.

Biên bản chỉ có giá trị pháp lý khi đại diện hợp pháp của các bên được nêu trong biên bản ký, đóng dấu trên biên bản. Nếu không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật thì người được ủy quyền có thể ký thay nhưng phải có giấy ủy quyền và đóng dấu công ty thì mới đảm bảo giá trị pháp lý.

Mời bạn đọc tải về mẫu file Excel lập biên bản đối chiếu công nợ phải thu TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về file Excel phân bổ chi phí trả trước ngắn và dài hạn

Mẹo sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel

Cách sử dụng hàm HYPERLINK để tạo liên kết trong Excel

Cách sử dụng hàm WEEKDAY để đổi ngày sang thứ trong Excel

Cách dùng hàm SUMIFS để lập bảng tổng hợp tài khoản ngân hàng trong Excel