Mẫu chứng từ bán hàng Cách làm bảng kê bán ra 01-1/GTGT (có tải file mẫu) trên...

Cách làm bảng kê bán ra 01-1/GTGT (có tải file mẫu) trên Excel

7183

Sau khi bán ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, kế toán viên phải thực hiện làm bảng kê bán ra. Vậy cách làm bảng kê bán ra 01-1/GTGT như thế nào? Tải file mẫu bảng kê bán ra 01-1/GTGT ở đâu? Tất cả sẽ có trong bài viết này nhé.

Mẫu và cách làm bảng kê bán ra 01-1/GTGT trên Excel

>> Thời hạn bắt buộc hóa đơn điện tử năm 2022
>> Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử được Tổng Cục Thuế chứng thực

Cách làm bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/GTGT

Căn cứ kê khai

 • Kế toán viên căn cứ lập bảng kê khai hàng hóa và dịch vụ bán ra. Căn cứ dựa trên toàn bộ các hóa đơn giá trị gia tăng đã được xuất bán ra ở trong kỳ kinh doanh. Trong đó đã bao gồm tất cả những hóa đơn xuất hàng hóa trả lại được phát sinh ở trong kỳ. 
 • Nguyên tắc kê khai như sau: Những hóa đơn bán ra ở trong kỳ nào sẽ kê khai vào trong bảng hóa đơn giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ. Nếu như trong trường hợp bỏ sót hóa đơn đầu ra, cần tiến hành làm ngay tờ khai bổ sung. 

Lưu ý: Kế toán viên sẽ không tiến hành kê khai vào trong những bảng kê dưới đây: 

 • Những hóa đơn giá trị gia tăng của các kỳ khác
 • Những hóa đơn đã bị xóa bỏ; hóa đơn viết sai hoặc đã bị gạch chéo, viết lại hóa đơn mới. 

Hướng dẫn ghi các chỉ tiêu trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ

Trong Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ sẽ có 4 dòng: Hóa đơn giá trị gia tăng khi ghi vào bảng kê cần phân loại dựa trên nhóm chỉ tiêu hàng hóa dịch vụ. Bao gồm các nhóm không chịu thuế GTGT;  nhóm chịu thuế suất GTGT 0%; Nhóm chịu thuế suất GTGT 5%; Nhóm chịu thuế suất GTGT 10%. 

 • Nhóm hàng hóa chịu thuế suất GTGT 0%: Kế toán viên sẽ liệt kê những hóa đơn đầu ra cho các đối tượng hàng hóa, dịch vụ chịu mức thuế suất 0%. 
 • Nhóm hàng hóa chịu thuế suất GTGT 5%: Kế toán viên sẽ liệt kê những hóa đơn đầu ra cho các đối tượng hàng hóa, dịch vụ chịu mức thuế suất 5%. 
 • Nhóm hàng hóa chịu thuế suất GTGT 10%: Kế toán viên sẽ liệt kê những hóa đơn đầu ra cho các đối tượng hàng hóa, dịch vụ chịu mức thuế suất 10%. 

Hướng dẫn cách ghi cụ thể từng chỉ tiêu trên Bảng kê 

Các kế toán viên khi ghi các chỉ tiêu sẽ dựa vào hướng dẫn dưới đây: 

 • Cột 2 “Số hóa đơn”: Kế toán viên sẽ ghi số hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra
 • Cột 3 “Ngày, tháng, năm lập hóa đơn”: Ghi ngày tháng lập hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra
 • Cột 4 “Tên người mua”: Ghi tên của công ty đã bán hàng trên hóa đơn GTGT đầu ra
 • Cột 5 “Mã số thuế người mua”: Ghi lại mã số thuế của công ty bán trong hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra
 • Cột 6: “Doanh thu chưa có thuế GTGT”: Ghi lại dòng tổng tiền hàng trên hóa đơn đầu ra
 • Cột 7” Thuế GTGT”: Ghi lại toàn bộ số thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn đầu ra. 

Tải về mẫu bảng kê bán ra 01-1/GTGT trên Excel

Mời bạn đọc tải về bảng kê bán ra 01-1/GTGT trên Excel TẠI ĐÂY!

Xem thêm: 

Tải về mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay Giám đốc

Tải về mẫu file Excel lập biên bản đối chiếu công nợ phải thu

Tải về bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp

Tải về mẫu hợp đồng giao nhận khoán đầy đủ nhất

Tải về file Excel phân bổ chi phí trả trước ngắn và dài hạn