Mẫu tờ khai thuế Tải về mẫu công văn đề nghị giảm, ân hạn thuế TNDN...

Tải về mẫu công văn đề nghị giảm, ân hạn thuế TNDN phải nộp

1417
Tải về mẫu công văn đề nghị giảm, ân hạn thuế TNDN phải nộp

Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn mẫu công văn đề nghị giảm, ân hạn thuế TNDN phải nộp để gửi lên Cơ quan Thuế.

Thủ tục đề nghị miễn thuế, giảm thuế TNDN

– Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm thì việc nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được thực hiện đồng thời với việc khai, nộp và tiếp nhận hồ sơ khai thuế.

– Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế thì việc nộp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế được quy định như sau:

  • Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại thuế khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ được nộp tại cơ quan hải quan có thẩm quyền giải quyết.
  • Đối với các loại thuế khác thì hồ sơ được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế ra quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế.

Trong một số trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế thì trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm ra quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không được miễn thuế, giảm thuế.

Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế TNDN

Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế, hồ sơ gồm có:

  • Tờ khai thuế.
  • Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.

Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế thì hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gồm có:

  • Văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế trong đó nêu rõ: loại thuế đề nghị miễn, giảm; lý do miễn thuế, giảm thuế; số tiền thuế được miễn, giảm.
  • Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.

Chính phủ quy định trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế.

Mời bạn đọc tải về mẫu công văn đề nghị giảm, ân hạn thuế TNDN phải nộp TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN

Tải về mẫu file Excel tính tiền thưởng Tết cho nhân viên

Tải về mẫu hợp đồng thi công xây dựng đầy đủ nhất

Tải về ngay mẫu giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho

Tải về miễn phí mẫu file Excel in bìa sổ sách kế toán