Kinh nghiệm Mẹo quyết toán thuế TNDN mà kế toán cần nắm chắc trong...

Mẹo quyết toán thuế TNDN mà kế toán cần nắm chắc trong lòng bàn tay

458

Quyết toán thuế TNDN, một trong những khâu làm việc vô cùng quan trọng của các kế toán viên. Chính vì thế nên kế toán cần bỏ túi những mẹo trong quá trình quyết toán Thuế để đảm bảo được tính chính xác khi quyết toán.

Mẹo quyết toán thuế TNDN mà kế toán cần nắm chắc trong lòng bàn tay

Trước khi quyết toán thuế TNDN cần đối chiếu TK 344 trên BCTC

Trước khi bắt tay vào việc quyết toán thuế TNDN, kế toán viên cần phải đối chiếu các số liệu ở trong tài khoản 344 trong sổ cái. Đối chiếu với bảng cân đối phát sinh và bảng lương của doanh nghiệp.

Khi đối chiếu, kế toán viên cần phải đảm bảo được những vấn đề như sau:

 • Số dư nợ đầu kỳ được ghi trong TK 344 trong sổ cái và số nợ đầu kỳ trong tài khoản 344 được ghi ở trong bảng cân đối phát sinh doanh nghiệp phải bằng nhau.
 • Khi cộng số phát sinh Có của TK 344 ghi trong sổ cái và tổng số phát sinh Có trong TK 344 ghi trong bảng cân đối phát sinh. Khi cộng hai dữ liệu này vào, tổng của nó phải bằng với tổng sổ thu nhập được ghi ở trong Bảng lương các kỳ.
 • Khi cộng các khoản đã thanh toán, tạm ứng và các khoản giảm trừ. Tổng của các khoản này bằng tổng số phát sinh Nợ của TK 344 được ghi ở trong sổ cái.
 • Tổng số dư Có cuối kỳ của TK 344 trên sổ cái và cả trong bảng cân đối phát sinh phải bằng nhau.
 • Các bút toán định khoản tiền lương phải khớp với sổ sách kế toán.

Kiểm tra các giấy tờ chi phí của NLĐ trước khi quyết toán thuế TNDN.

Khi doanh nghiệp muốn tiến hành chứng minh các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động. Doanh nghiệp cần phải có các chứng từ như sau:

 • Chứng minh Nhân dân và hợp đồng lao động của người lao động
 • Bảng chấm công của doanh nghiệp dành cho người lao động hàng tháng
 • Bảng tính lương dành cho người lao động hàng tháng
 • Bảng ghi chép và thanh toán tiền lương làm thêm giờ cho người lao động hàng tháng
 • Trong trường hợp doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho người lao động bằng tiền gửi ngân hàng. Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị phiếu thanh toán lương hoặc chứng từ ngân hàng thanh toán tiền lương.
 • Danh sách toàn bộ những người lao động đã được đăng ký mã số thuế cá nhân
 • Quy chế về tài chính của doanh nghiệp và các thỏa ước lao động giữa người lao động và doanh nghiệp

Đối với toàn bộ các giấy tờ và chứng từ trên, lưu ý cần phải có đầy đủ ký tà trong chứng từ.

Mẹo quyết toán thuế TNDN mà kế toán cần nắm chắc trong lòng bàn tay

Đối với các tờ khai, kế toán viên cần chuẩn bị những tờ khai như sau:

 • Tờ khai để quyết toán thuế TNCN vào thời điểm cuối năm
 • Trong trường hợp phát sinh Thuế TNCN vào thời điểm hàng tháng hoặc quý. Cần phải có tờ khai thuế TNCN vào thời điểm tháng hoặc quý
 • Các chứng từ liên quan đến quá trình nộp thuế thu nhập cá nhân.

Chú ý đến các khoản thanh toán cho người lao động

Khi doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế TNDN, kế toán viên cần phải lưu ý đến một số những khoản thanh toán cho người lao động. Cụ thể như sau:

 • Đối với những người lao động có hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Mỗi tháng, mức thu nhập của những người lao động này trên 2 triệu đồng. Như vậy, kế toán phải lưu ý khấu từ 10% tiền lương vào trong thuế TNCN của người lao động đó.

Một số những trường hợp mà doanh nghiệp sẽ không cần phải khấu trừ 10% thuế TNCN. Bao gồm những trường hợp như sau:

 • Mỗi lần doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho người lao động dưới 2 triệu đồng
 • Người lao động chỉ có thu nhập duy nhất ở một địa điểm. Người này đã được cấp mã số thuế và hơn nữa đã làm bản cam kết với mẫu 02.
 • Đối với người làm việc dưới 3 tháng, doanh nghiệp sẽ chỉ được ký tối đa 2 lần.
 • Trong trường hợp cả năm mà doanh nghiệp không có trường hợp người lao động nào phải nộp thuế TNCN. Nhưng đến cuối năm, kế toán viên vẫn cần phải quyết toán thuế TNCN cho những đối tượng lao động này.

Trong trường hợp người lao động ký kết hợp đồng dài hạn. Doanh nghiệp cần phải thực hiện ký kết và nộp phí Bảo hiểm cho những người này.

Xem thêm: 

Cần lưu ý các điểm này khi hạch toán tiền lương để trở thành kế toán giỏi

5 lý do chứng minh ngành Kế toán luôn hấp dẫn với giới trẻ

Hướng dẫn làm thủ tục hủy hóa đơn cho kế toán viên