Quy định Bảo Hiểm Những trường hợp nào được hưởng BHXH một lần? Mức hưởng ra...

Những trường hợp nào được hưởng BHXH một lần? Mức hưởng ra sao?

299

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong những trường hợp sau.

Health insurance agreement Free Vector

1. Những trường hợp đủ điều kiện hưởng BHXH một lần

Trường hợp 1: Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng không đủ thời gian đóng BHXH đề hưởng lương hưu

 • NLĐ tham gia BHXH bắt buộc đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH 2014 mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;
 • Người tham gia BHXH tự nguyện đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 73 Luật BHXH 2014 nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH.

Trường hợp 2: Ra nước ngoài để định cư

Trường hợp ra nước ngoài để định cư thì sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần với mức hưởng như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
 • Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng. Mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp 3: Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng sau đây

 • Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.
 • Các bệnh, tật ngoài các bệnh trên có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Trường hợp 4: NLĐ tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

Trường hợp 5: NLĐ tham gia BHXH bắt buộc thuộc một trong các trường hợp sau đây khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu

 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

2. Mức hưởng BHXH một lần

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc. Hoặc 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Cho những năm đóng trước năm 2014
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc. Hoặc 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
 • Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm. Thì mức hưởng BHXH một lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH. Mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc. Tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

Như vậy, bài viết trên đã cùng các bạn tìm hiểu những trường hợp đủ điều kiện hưởng BHXH một lần và mức hưởng BHXH một lần. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Hướng dẫn lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH mẫu TK1-TS

Những khoản chi phí bị khống chế mức trần khi tính thuế TNDN

Từ 15/7, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT thay đổi ra sao?

Thuế Tiêu thụ đặc biệt là gì? Cách xác định giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt

Tải về bộ hồ sơ đối với đơn vị tham gia BHXH lần đầu, chuyển địa bàn