Trang chủ Quy định Bảo Hiểm Từ 15/7, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT thay đổi...

Từ 15/7, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT thay đổi ra sao?

483

Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc và đóng BHTN, BHYT sẽ thay đổi từ ngày 15/7/2020, theo điều chỉnh của Nghị định 58/2020. Người lao động cần phải nắm được rõ sự thay đổi trong Nghị định mới để đảm bảo được quyền lợi của mình.

Bắt đầu từ 15/7/2020, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT thế nào?

Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT áp dụng cho người lao động Việt Nam

Doanh doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị về việc đóng vào trong quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp với mức đóng thấp hơn cần có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cụ thể như sau:

Người sử dụng lao động

Bảo hiểm xã hội

Quỹ hưu trí: 14%

Quỹ ốm đau – thai sản: 3%

Quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp: 0,3%

Bảo hiểm thất nghiệp: 1%

Bảo hiểm y tế: 3%

Tổng cộng phần trăm đóng của người sử dụng lao động: 21,3%

Người lao động

Bảo hiểm xã hội

Quỹ hưu trí: 8%

Bảo hiểm thất nghiệp: 1%

Bảo hiểm y tế: 1,5%

Tổng cộng phần trăm đóng của người sử dụng lao động: 10.5%

Một số những trường hợp như khác

Bắt đầu từ 15/7/2020, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT thế nào?

Cụ thể các trường hợp: Doanh nghiệp không gửi văn bản đề nghị lên cơ quan thuế; Doanh nghiệp đã hết thời gian đóng thuế với mức bảo hiểm thấp hơn. Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT sẽ được quy định cụ thể như sau:

Người sử dụng lao động

Bảo hiểm xã hội

 • Quỹ hưu trí: 14%
 • Quỹ ốm đau – thai sản: 3%
 • Quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp: 0,5%

Bảo hiểm thất nghiệp: 1%

Bảo hiểm y tế: 3%

Tổng cộng tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT của người sử dụng lao động: 21,5%

Người lao động

Bảo hiểm xã hội

Quỹ hưu trí: 8%

Bảo hiểm thất nghiệp: 1%

Bảo hiểm y tế: 1,5%

Tổng cộng tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT của người lao động: 10,5%

Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT đối với lao động nước ngoài

Áp dụng từ nay cho đến hết năm 2021, cụ thể với những trường hợp như sau:

Trường hợp 1

Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào trong quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp nhưng mức đóng thấp hơn. Theo đó, mức đóng này đã có sự chấp thuận của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Tỷ lệ đóng của người sử dụng lao động

Bảo hiểm xã hội

 • Quỹ ốm đau – thai sản: 3%
 • Quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp: 0,3%

Bảo hiểm y tế: 3%

Tổng cộng tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT của người lao động: 6,3%

Đối với người lao động

Người lao động chỉ cần đóng khoản Bảo hiểm y tế với tỷ lệ 1,5%. Còn lại những khoản khác, người lao động nước ngoài không cần nộp những khoản còn lại.

Trường hợp 2

Doanh nghiệp không có gửi văn bản đề nghị hoặc doanh nghiệp đã hết thời gian để đóng với mức đóng thấp nhất. Cụ thể mức đóng của doanh nghiệp như sau:

Đối  với người sử dụng lao động

Bảo hiểm xã hội

 • Quỹ ốm đau – thai sản: 3%
 • Quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp: 0,5%

Bảo hiểm y tế: 3%

Đối với người lao động

Người lao động chỉ cần đóng Bảo hiểm y tế với tỷ lệ 1,5%

Nhìn chung có thể thấy rằng, ty lệ đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT tính từ ngày 15/7/2020 không có sự thay đổi quá nhiều. Các mức đóng chủ yếu được điều chỉnh với nhóm doanh nghiệp để đáp ứng điều kiện đóng BHXH bắt buộc.

Thủ tục giảm mức đóng BHXH bắt đầu từ 15/7/2020

Nếu như người sử dụng lao động có nhu cầu về việc áp dụng thấp hơn mức đóng bình thường vào trong Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, làm theo những bước sau:

 1. Nộp hồ sơ

Bên sử dụng lao động sẽ nộp một bộ hồ sơ với hình thức trực tiếp hoặc nộp trực tuyến. Có thể gửi qua đường bưu điện về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

 1. Giải quyết hồ sơ

Trong khoảng thời gian 30 ngày làm việc, Bộ LĐTBXH sẽ giải quyết những vấn đề như sau:

 • Gửi văn bản đến Sở LĐTNXH đề nghị về việc đánh giá tình hình chấp hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động
 • Đăng tải thông tin của cơ quan lên Cổng thông tin điện tử trong vòng 10 ngày
 • Tổ chức thẩm định và quyết định về áp dụng mức đóng thấp hơn trong bình thường trong Quỹ tai nạn lao động.

Xem thêm: 

Mức lương đóng BHXH tối thiểu và tối đa quy định thế nào?

Sử dụng lao động đã nghỉ hưu có phải đóng BHXH và BHTN?

Đã nghỉ hưu nhưng tiếp tục đi làm tại doanh nghiệp có cần đóng BHXH?

Tải về Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc

Hướng dẫn đóng BHXH cho lao động mùa vụ năm 2020

Bình luận

* Bình luận không được để trống!
* Tên không được để trống!