Quy định Bảo Hiểm Tải về bộ hồ sơ đối với đơn vị tham gia BHXH...

Tải về bộ hồ sơ đối với đơn vị tham gia BHXH lần đầu, chuyển địa bàn

398

Trong bài viết này, Ketoan.vn xin chia sẻ với các bạn bộ hồ sơ đầy đủ đối với đơn vị tham gia BHXH lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến nhé.

Health insurance agreement Free Vector

1. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN:

 • Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
 • Đơn vị thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

Lưu ý:

 • Từ ngày 1/1/2018: Những HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng cũng phải tham gia.
 • Những người lao động làm việc từ 2 nơi trở lên thì: Đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng DN phải tham bảo hiểm.

2. Hồ sơ đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến

a. Đối với Người lao động:

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
 • Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.

b. Đối với Đơn vị sử dụng lao động (Doanh Nghiệp):

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);
 • Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03).

c. Số lượng hồ sơ: 1 bộ

3. Mức đóng và trách nhiệm đóng

 • Từ 01/01/2017 mức đóng bảo hiểm bắt buộc có sự thay đổi do lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng.
 • Mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm bao gồm: Lương + phụ cấp

4. Phương thức đóng bảo hiểm

a. Đóng hàng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

b. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

c. Nơi đóng: Đóng theo địa bàn

Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh. (Đăng ký cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý theo địa bàn đăng ký trên giấy phép đăng ký kinh doanh).

Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.

d. Thời gian giải quyết hồ sơ

 • Cấp thẻ BHYT: 7 ngày làm việc
 • Cấp sổ BHXH: 20 ngày làm việc
 • Thay đổi điều kiện đóng phát sinh truy thu: 30 ngày làm việc

Các bạn có thể tải về bộ hồ sơ BHXH đầy đủ TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần để về hưu sớm?

Tải về mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm

Cách tra cứu mã số bảo hiểm xã hội năm 2020: cực nhanh và đơn giản

Tải về mẫu số 14-HSB – Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Hồ sơ bảo hiểm xã hội của NLĐ nước ngoài được lập như thế nào?