Nổi bật 2 Khi góp vốn bằng tài sản có phải xuất hóa đơn không?

Khi góp vốn bằng tài sản có phải xuất hóa đơn không?

522

Khi góp vốn bằng tài sản thì có phải xuất hóa đơn không? Những quy định, thủ tục và cách hạch toán thế nào khi góp vốn bằng tài sản? Cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

House car graduation cap on wooden block, concept educate graduate Premium Photo

I. Góp vốn bằng tài sản có xuất hóa đơn hay không?

1.Hóa đơn chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

a. Bên có tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh

  • Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào Công ty TNHH, Công ty Cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là Biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản.
  • Trường hợp cá nhân dùng tài sản thuộc sở hữu của mình, giá trị quyền sử dụng đất để thành lập DN Tư nhân, Văn phòng luật sư thì không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, chuyển quyền sử dụng đất cho DN Tư nhân; Trường hợp không có chứng từ hợp pháp chứng minh giá vốn của tài sản thì phải có văn bản định giá tài sản của tổ chức định giá theo quy định của pháp luật để làm cơ sở hạch toán giá trị tài sản cố định.

b. Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển là tổ chức, cá nhân kinh doanh

  • Tài sản góp vốn vào DN phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết.
  • Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân; Tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

2. Góp vốn bằng tài sản để thành lập Doanh nghiệp

Tài sản góp vốn vào DN phải có: Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh; Hợp đồng liên doanh, liên kết; Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn, kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

3. Chuyển nhượng vốn

Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp bán DN cho DN khác để sản xuất kinh doanh và DN mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của DN bán theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp tài sản góp vốn là tài sản mới mua, chưa sử dụng

Với trường hợp DN góp vốn bằng tài sản mới mua, chưa sử dụng có hóa đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận thì trị giá vốn góp được xác định theo trị giá ghi trên hóa đơn bao gồm cả thuế GTGT; Bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua tài sản của bên góp vốn.

5. Tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào DN trách nhiệm hữu hạn, DN cổ phần

– Trong trường hợp này thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là Biên bản chứng nhận góp vốn, Biên bản giao nhận tài sản.

– Những điều trên đều dựa theo:

  • Điểm d Khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC về đối tượng không chịu thuế GTGT.
  • Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC về các khoản không phải kê khai tính nộp thuế GTGT.
  • Khoản 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT.
  • Điểm 2.15 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

II. Hạch toán góp vốn bằng tài sản.

1.Trường hợp cá nhân góp vốn bằng tài sản để thành lập DN

Căn cứ vào Biên bản góp vốn bằng tài sản, Biên bản thẩm định giá, hạch toán:
Nợ TK 152, 156, 211
Có TK 411

2. Trường hợp DN góp vốn bằng tài sản cho hoạt động liên doanh, liên kết

– Đối với Bên nhận tài sản góp vốn:
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh

– Đối với bên góp vốn:
Nợ các TK 221, 222 (Theo giá trị đánh giá lại)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Số khấu hao đã trích)
Nợ TK 811 – Chi phí khác
Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)
Có TK 711 – Thu nhập khác

Như vậy, bài viết trên đã cùng các bạn đi tìm hiểu những vấn đề xoay quanh việc góp vốn bằng tài sản. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Cách tính thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH

Những trường hợp được phép giảm vốn điều lệ tại công ty cổ phần

Cách chuẩn bị Hồ sơ, Quy trình và Thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty

Kế toán vốn bằng tiền và những điều cần lưu ý khi làm kế toán

Tài sản và nguồn vốn khác nhau thế nào? Cách phân biệt ra sao?