Quy định Bảo Hiểm Tải về mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và...

Tải về mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm

466
Tải về mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm

Người sử dụng lao động cần phải có trách nhiệm báo cáo đầy đủ về tình hình sử dụng lao động đúng với quy định của pháp luật. Và bên cạnh đó còn phải lập thêm danh sách tham gia bảo hiểm, bao gồm có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Tải về mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm

Hướng dẫn lập mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm

Mục đích lập báo cáo

Để cho đơn vị, doanh nghiệp có thể đăng ký và điều chỉnh, truy thu đógng BHXH, BHYT và BHTN. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được cấp sổ BHXH và thẻ BHYT. Doanh nghiệp cần phải khai báo lại tình hình sử dụng lao động đối với bên sử dụng lao động trực thuộc đơn vị. Trách nhiệm lập báo cáo ở đây thuộc về đơn vị sử dụng lao động.

Thời gian lập báo cáo tình hình sử dụng lao động

Khi mà doanh nghiệp có sự phát sinh về lao động, về tiền lương và truy thu đối với người lao động. Lúc này doanh nghiệp sẽ lập báo cáo tình hình sử dụng lao động theo đúng quy định.

Căn cứ để người sử dụng lao động lập báo cáo

Đối với căn cứ lập, sẽ bao gồm những loại tài liệu như sau:

  • Tờ khai tham gia BHXH và BHYT dựa theo mẫu TK1-TS
  • Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định về việc tuyển dụng và tiếp nhận nhân sự. Quyết định về việc nâng lương và thuyên chuyển đối với nhân viên.
  • Một số những loại hồ sơ khác có liên quan

Phương pháp lập báo cáo

Đối với phần thông tin chung

  • Tên đơn vị: Người viết ghi đầy đủ tên của đơn vị được ghi ở trong đơn đăng ký kinh doanh
  • Mã đơn vị: Ghi vào báo cáo mã đơn vị trước đó được bên bảo hiểm cấp cho
  • Mã số thuế: Ghi chính xác mã số thuế mà được cơ quan thuế cấp cho
  • Địa chỉ: Ghi chính xác địa chỉ nơi mà cơ quan hiện đang đóng trụ sở và làm việc
  • Điện thoại: Ghi số hotline của đơn vị
  • Email: Ghi rõ email riêng của đơn vị

Đối với phần chỉ tiêu theo cột

Cột 1: Ghi vào số thứ tự lần lượt từ nhỏ đến lớn

Cột 2: Ghi rõ ràng toàn bộ họ tên của người lao động

Cột 3: Ghi mã số của những người lao động đã có mã số bảo hiểm vào trong báo cáo

Cột 4: Ghi đầy đủ những thông tin giống như trong giấy căn cước hay giấy khai sinh.

Cột 5: Ghi rõ ràng giới tính của những người tham gia

Cột 6: Ghi chính xác số chứng minh thư hoặc căn cước của người tham gia

Cột 7: Ghi đầy đủ về chỉ tiêu và cả cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp, chức danh…

Cột 8, 9, 10, 11: Phân loại chức vụ, cấp bậc của người lao động

Cột 12: Ghi đầy đủ khoản tiền lương mà người lao động được hưởng

Cột 13, 14, 15: Ghi các khoản phụ cấp của người lao động bằng hệ số

Cột 16: Ghi phụ cấp lương

Cột 17: Những khoản tiền được bổ sung cho người lao động

Cột 18: Ghi ngày bắt đầu làm việc

Cột 19: Ghi ngày kết thúc công việc

Cột 20: Ngày làm việc đầu tiên với hợp đồng không xác định thời hạn

Cột 21: Ngày làm việc đầu tiên của hợp đồng lao động có xác định thời hạn

Cột 22: Ngày kết thúc hợp đồng làm việc có xác định thời hạn

Cột 23: Ngày bắt đầu làm việc của hợp đồng lao động khác

Cột 24: Ngày kết thúc hợp đồng lao động của hợp đồng khác

Cột 25: Ngày bắt đầu đóng BHXH của NLĐ

Cột 26: Ngày kết thúc đóng BHXH.

Tải về báo cáo tình hình sử dụng lao động

Tải về mẫu báo cáo TẠI ĐÂY!

Xem thêm: 

Mời bạn đọc tải về Thông tư 65/2020/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Tải về phiên bản mới nhất 4.4.4 của ứng dụng HTKK

Mời tải về mẫu đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất!

Tải về Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế

Tải về mẫu thư xác nhận số vốn thực góp