Quy định Bảo Hiểm Hồ sơ bảo hiểm xã hội của NLĐ nước ngoài được lập...

Hồ sơ bảo hiểm xã hội của NLĐ nước ngoài được lập như thế nào?

181

Đối với người nước ngoài khi lao động tại Việt Nam, vẫn cần làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy để lập hồ sơ bảo hiểm cho người lao động nước ngoài, cần phải làm như thế nào? Hãy the dõi nội dung bài viết này!

Hồ sơ bảo hiểm xã hội của NLĐ nước ngoài được lập như thế nào?

Đối tượng người lao động nước ngoài phải đóng bảo hiểm

Những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, nếu thuộc một trong những đối tượng sau sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

 • Những người lao động đã có chứng chỉ hành nghề do chính cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp
 • Những người lao động có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp.
 • Những người lao động có giấp phép hành nghề do các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp.
 • Những người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Nếu xác định thời hạn sẽ có thời gian từ 1 năm

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội

Đối với người lao động

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2022

Mức đóng hàng tháng: Mức đóng hàng tháng của người lao động nước ngoài bằng 8% mức lương hàng tháng. Và đóng vào trong quỹ hưu trí và tử tuất

Trường hợp mà người lao động không có việc là và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong 1 tháng. Người lao động này sẽ không cần phải đóng bảo hiểm xã hội. Và ở trong khoảng thời gian này sẽ không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội. Ngoại trừ một số những trường hợp mà người lao động nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản

Đối với người sử dụng lao động

Hồ sơ bảo hiểm xã hội của NLĐ nước ngoài được lập như thế nào?

Mức đóng hàng tháng của người sử dụng lao động như sau:

 • Đóng 3% tiền lương vào trong quỹ ốm đau và thai sản
 • Đóng 5% tiền lương vào trong quỹ tai nạn lao động và trong bệnh nghề nghiệp
 • 14% tiền lương vào trong quỹ hưu tgris và tử tuất bắt đầu từ ngày 1/1/2022.

Thời gian đóng

Thời gia đóng được quy định cụ thể như sau:

Từ ngày 1/12/2018

 • Người lao động sẽ đóng 1,5% tiền lương vào bảo hiểm y tế.
 • Người sử dụng lao động sẽ đóng: 3% vào trong quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào trong quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; 3% vào trong bảo hiểm y tế

Từ ngày 1/1/2022

 • Người lao động sẽ đóng 1,5% vào trong quỹ bảo hiểm y tế; Đóng 8% vào trong quỹ hữu trí và tử tuất
 • Người sử dụng lao động sẽ đóng 3% vào trong quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào trong quỹ bảo hiểm ta nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; 3% vào trong bảo hiểm y tế; 14% vao trong quỹ hưu trí và tử tuất.

Trường hợp mà người lao động nước ngoài thực hiện giao kết hợp đồng với nhièu người sử dụng lao động. Và những bên nào cũng đều thuộc vào diện áp dụng bảo hiểm xã hội. Như vậy, người lao động sẽ đóng bảo hiểm xã hội với hợp đồng đầu tiên đã giao kết.

Hồ sơ và biểu mẫu của bảo hiểm xã hội

Đối với hồ sơ và biểu mâu của quản lý thu bảo hiểm xã hội. Người lao động sẽ thực hiện dựa trên hướng dẫn trong Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017. Còn tờ khai để tham gia và tờ để điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT, người lao động sẽ thực hiện dựa trên hướng dẫn tại Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018. Hồ sơ và toàn bộ biểu mẫu sẽ được sử dụng bằng tiếng Việt và cả tiếng Anh.

Trong quá trình kê khai mẫu TK1-TS cần phải lưu ý như sau:

 • Những người lao động nước ngoài lần đầu tham gia BHXH bắt buộc và vẫn chưa được cấp mã số bảo hiểm xã hội. Những người lao động này sẽ kê khai nội dung và cả thông tin ở các điểm 01, 02, 03, 04, 07.1, 07.2, 07.3, 07.4, 08, 09, 13 trong mục I.
 • Đối với những người lao động đã được cấp mã số bảo hiểm xã hội trước đó. Chỉ cần thực hiện kê khai các nội dung từ số 01 cho đến số 05 trong mục II.
 • Khi có sự thay đổi về các thông tin như họ và tên, mã số BHXH, quốc gia hay giới tínhy.. Người lao động sẽ kê khai nội dung trong mục 02, 02, 03, 04 và 05 trong mục II.

Xem thêm: 

NLĐ cần lưu ý 6 điểm trên giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng BHXH

Tải về Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc

Hướng dẫn đóng BHXH cho lao động mùa vụ năm 2020

Doanh nghiệp bị thế nào nếu Không chốt sổ BHXH cho người lao động?

Từ 15/7/2020, cần điều kiện gì để được Giảm mức đóng BHXH?