Nổi bật 2 Tải về Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi một số điều của...

Tải về Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi một số điều của luật thuế TTĐB

164

Vào ngày 01/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời bạn đọc tải về Nghị định này trong bài viết dưới đây.

Tax payment concept Free Vector

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ:

1. Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch; tàu bay sử dụng cho mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ, an ninh, quốc phòng.

Trường hợp tàu bay, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch; tàu bay không sử dụng cho mục đích: phun thuốc trừ sâu, chữa cháy, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ, an ninh, quốc phòng thì phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và hướng dẫn của Bộ Tài chính.”

2. Khoản 3 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Thủ tục, hồ sơ, trình tự và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt:

a) Thủ tục, hồ sơ, trình tự và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu. Được thực hiện như quy định về hoàn thuế nhập khẩu.

b) Thủ tục, hồ sơ, trình tự và thẩm quyền giải quyết hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu. Được thực hiện như quy định về hoàn thuế nhập khẩu.

Trường hợp tờ khai nhập khẩu có tiền thuế nhập khẩu, tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đề nghị hoàn thì hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu đồng thời là hồ sơ hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt.”

3. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 7. Khấu trừ thuế

a. Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu.

b. Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu bao gồm cả số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp.

c. Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như sau:

– Đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Để sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Và trường hợp nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Thì chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt là chứng từ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khâu nhập khẩu.

– Đối với trường hợp mua nguyên liệu trực tiếp của nhà sản xuất trong nước:

  • Hợp đồng mua bán hàng hóa. Trong hợp đồng phải có nội dung thể hiện hàng hóa do cơ sở bán hàng trực tiếp sản xuất; bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh của cơ sở bán hàng.
  • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
  • Chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt là hóa đơn giá trị gia tăng khi mua hàng. Số thuế tiêu thụ đặc biệt mà đơn vị mua hàng đã trả khi mua nguyên liệu được xác định = giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt nhân (x) thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Các bạn có thể tải về Nghị định số 14/2019/NĐ-CP TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài

Tải về toàn bộ Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử

Tải về Thông tư số 66/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ

Tải về Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2020

Mời bạn đọc tải về Thông tư 65/2020/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài