Nổi bật 2 Mời tải về mẫu đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất!

Mời tải về mẫu đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất!

288
Mời tải về mẫu đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất!

Trong quá trình nghỉ việc và chưa tìm được công việc mới, người lao động có thể xin hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bài viết sẽ cung cấp mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 03) mới nhất, được ban hành kèm theo Nghị định số 28/2014 của Chính phủ.

Xin mời tải về mẫu đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất!

Tải về mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khi người lao động vẫn trong tình trạng chưa tìm được việc làm. Muốn xin trợ cấp thất nghiệp, hãy tải mẫu đơn trợ cấp thất nghiệp TẠI ĐÂY!

Những đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp

 • Người lao động làm việc với hợp đồng lao động không xác định thời hạn
 • Người lao động làm việc với hợp đồng có xác định rõ thời hạn
 • Người lao động làm việc với công việc mùa vụ. Hay công việc có xác định thời hạn cụ thể bắt đầu từ 3 tháng cho đến 12 tháng.
 • Đối với những trường hợp mà người lao động thực hiện giao kết. Hoặc người lao động đang trong quá trình thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định ở trong khoản này. Như vậy cả người lao động và người sử dụng lao động liên quan trong trường hợp này đều phải có trách nhiệm đầu tiên trong việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Điều kiện để người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc. Khi chưa tìm được công việc ổn định sẽ được trợ cấp. Trừ một số những trường hợp sau mà người lao động sẽ không được trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể như sau:

 • Người lao động tự ý chấm dứt hợp đồng lao động và hợp đồng làm việc trái với quy định của pháp luật.
 • Trường hợp người lao động đang ở trong tình trạng được hưởng lương hưu. Hoặc người lao động đang trong tình trạng được trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Người lao động đã đóng đầy đủ bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên. Quy định phải đóng trong thời hạn 24 tháng trước khi người này chấm dứt hợp đồng lao động. Áp dụng đối với hợp đồng có xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn.

Người lao động đã đóng đầy đủ bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở lên. Quy định trong vòng 36 tháng trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng. Áp dụng đối với hợp đồng lao động mùa vụ hoặc những hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng.

Hồ sơ hưởng TCTN cho người lao động

 • Đơn đề nghị hưởng TCTN
 • Bản xác nhận về việc đã chấm dứt hợp đồng lao động. Có thể sử dụng bản chính hoặc sử dụng bản sao
 • Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành xong công việc trong hợp đồng
 • Quyết định thôi việc của người lao động
 • Quyết định sa thải người lao động
 • Thông báo về thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động
 • Sổ BHXH của người lao động.

Xem thêm: 

NLĐ có được hưởng bảo hiểm y tế trong lúc thất nghiệp hay không?

Lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Khi nào được nhờ người khác nhận hộ tiền TCTN?

Khi nào được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Phải thông báo tìm việc mới được nhận TCTN?