Kế Toán Tổng Hợp Định khoản - Hạch toán Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ xuất hàng khuyến mại có kèm...

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ xuất hàng khuyến mại có kèm theo điều kiện phải mua hàng

390

Trong các doanh nghiệp thương mại, khuyến mại là một trong những biện pháp hữu hiệu để thúc đẩy doanh số bán hàng. Nghiệp vụ xuất hàng khuyến mại có kèm theo điều kiện phải mua hàng cũng được coi là một nghiệp vụ bán hàng. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách hạch toán nghiệp vụ này. 

Hạch toán nghiệp vụ xuất hàng khuyến mại kèm theo điều kiện mua hàng

Bán hàng là gì?

Bán hàng là khâu cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp thương mại. Đây là quá trình chuyển giao quyền sở hữu về hàng hóa từ tay người bán sang tay người mua để nhận quyền sở hữu về tiền tệ hoặc quyền được đòi tiền ở người mua.

Hàng hóa thường được bán thông qua các phương thức bán hàng phổ biến là: bán buôn, bán lẻ và bán đại lý. Ngoài ra, những trường hợp sau đây cũng được coi là bán hàng.

– Hàng hóa trao đổi không tương tự.

– Hàng hóa xuất trả lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên.

– Hàng hóa xuất khuyến mại nhưng có kèm theo điều kiện phải mua hàng.

– Hàng hóa xuất dành cho khách hàng truyền thống (hình thức tích điểm).

Các trường hợp không coi là bán hàng

Bài viết này chủ yếu đề cập đến trường hợp hàng hóa xuất khuyến mại nhưng có kèm theo điều kiện phải mua hàng.

Khi xác định nghiệp vụ bán hàng, cần chú ý những trường hợp hàng hóa xuất ra không được coi là bán hàng sau đây:

– Hàng hóa xuất ra để tiêu dùng nội bộ.

– Hàng hóa xuất cho đơn vị phụ thuộc (đơn vị phụ thuộc không được phân cấp ghi nhận doanh thu, chi phí).

– Hàng hóa xuất khuyến mại không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như phải mua hàng.

– Hàng hóa xuất biếu tặng cho khách hàng bên ngoài đơn vị.

Điều kiện ghi nhận hàng bán

Hàng hóa được coi là hàng bán của doanh nghiệp khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

– Hàng hóa phải thông qua một quá trình mua bán và thanh toán bằng một phương thức nhất định.

– Hàng hóa phải được chuyển giao quyền sở hữu gắn liền với lợi ích và rủi ro cho khách hàng, được khách hàng chấp nhận thanh toán.

– Hàng hóa bán ra phải thuộc diện kinh doanh của doanh nghiệp: doanh nghiệp mua vào hoặc gia công rồi chế biến sau đó xuất bán.

Xuất hàng khuyến mại có kèm theo điều kiện phải mua hàng

Hạch toán nghiệp vụ xuất hàng khuyến mại kèm theo điều kiện mua hàng

Nguyên tắc hạch toán

Bản chất của nghiệp vụ này chính là bán hàng giảm giá. Theo đó, nguyên tắc hạch toán như sau:

– Số tiền bán hàng thu được phải phân bổ doanh thu cho cả hàng khuyến mại.

– Giá trị xuất kho của hàng hóa khuyến mại được tính vào giá vốn hàng xuất bán.

Hướng dẫn hạch toán

Cụ thể, kế toán tiến hành hạch toán như sau:

– Khi doanh nghiệp xuất hàng hóa khuyến mại, kế toán ghi nhận giá vốn hàng khuyến mại như sau:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 156 – Hàng hóa

– Kế toán ghi nhận doanh thu của hàng khuyến mại trên cơ sở phân bổ số tiền thu được cho cả hàng hóa được bán và hàng hóa khuyến mại:

Nợ các TK 111, 112, 131…

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có)

Lưu ý

Trường hợp doanh nghiệp thương mại nhận được hàng khuyến mại (không phải trả tiền) từ nhà sản xuất, nhà phân phối để khuyến mại cho khách hàng mua sản phẩm thì doanh nghiệp thực hiện như sau:

– Khi nhận hàng khuyến mại: doanh nghiệp thương mại ghi nhận số hàng đó như hàng hóa nhận giữ hộ. Theo đó hạch toán trên sổ kế toán mà theo dõi chi tiết số lượng hàng trong hệ thống quản trị nội bộ (ghi sổ chi tiết) và thuyết minh trên thuyết minh Báo cáo tài chính.

– Khi chương trình khuyến mại kết thúc: nếu doanh nghiệp không phải trả lại nhà sản xuất, nhà phân phối số hàng khuyến mại chưa sử dụng hết thì lúc này kế toán ghi sổ như sau:

Nợ TK 156 – Hàng hóa: giá trị hợp lý

Có TK 711 – Thu nhập khác

Trên đây là hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ xuất hàng khuyến mại có kèm theo điều kiện phải mua hàng. Nghiệp vụ này thường xuất hiện trong các doanh nghiệp thương mại có hoạt động nội thương. Kế toán trong các doanh nghiệp này cần nẵm rõ các thông tin trên để chủ động trong công việc cũng như tránh xảy ra sai sót trong quá trình làm việc.

Xem thêm:

Bán hàng online phải nộp những loại thuế nào? Công thức tính thuế bán hàng online?

Tải về Quyết định 983/QĐ-BTC về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ

Tổng hợp các mức phạt vi phạm về quản lý và sử dụng con dấu

Những công việc kế toán cần làm trong tháng 8 – Sổ tay kế toán tháng 8/2020

Mời tải về Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13