Kinh nghiệm Bán hàng online phải nộp những loại thuế nào? Công thức tính...

Bán hàng online phải nộp những loại thuế nào? Công thức tính thuế bán hàng online?

2046

Vài năm gần đây hoạt động kinh doanh bán hàng online càng trở nên phổ biến hơn. Đối với hoạt động bán hàng online cũng sẽ bị thu Thuế như thường. Tuy nhiên, không phải đối tượng nào bán hàng cũng bị thu Thuế bán hàng online.

Thuế bán hàng online bao gồm những loại Thuế gì?

Thuế bán hàng online bao gồm giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân

Những nhóm người, cá nhân có hoạt động kinh doanh, hoạt động sản xuất, buôn  bán các sản phẩm. Thuộc tất cả các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất theo đúng với quy định của pháp luật. Những trường hợp này đều sẽ phải nộp Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập doanh nghiệp. Đã được quy định trong Điều 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Lưu ý:

Khi những nhóm người, tổ chức, cá nhân bán hàng online có doanh thu từ 100 triệu trở xuống sẽ không phải nộp Thuế giá trị gia tăng và Thuế thu nhập cá nhân. Chỉ những trường hợp bán hàng online có tổng doanh thu hàng tháng trên 100 triệu đồng mới cần nộp hai loại Thuế này.

Cách tính Thuế bán hàng online

Phương pháp để tính Thuế thu nhập cá nhân và Thuế giá trị gia tăng đã được quy định rõ ràng ở trong Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC. Tiền thuế khi bán hàng online sẽ được tính dựa trên phương pháp khoán.

Đối tượng áp dụng phương pháp khoán

Những cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán với những sản phẩm, dịch vụ. Có mức doanh thu hàng tháng từ các hoạt động kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ theo đúng với quy định của pháp luật. Những đối tượng này sẽ được áp dụng.

Thuế bán hàng online bao gồm những loại Thuế gì?

Công thức tính Thuế cho người bán hàng online

Công thức tính Thuế giá trị gia tăng:

Thuế GTGT phải nộp = Tổng doanh thu tính Thuế x Tỷ lệ Thuế GTGT

Công thức tính Thuế thu nhập cá nhân:

Thuế TNCN phải nộp = Tổng doanh thu tính Thuế x Tỷ lệ Thuế TNCN

Trong đó:

 • Tổng doanh thu tính Thuế TNCN và Thues GTGT đã bao gồm tiền Thuế của những trường hợp chịu Thuế. Của toàn bộ tiền thu được từ việc bán hàng online, tiền hoa hồng, tiền nhân công, cung ứng dịch vụ. Những tiền này đều phát sinh từ hoạt động kinh doanh, buôn bán hàng hóa online.
 • Đối với những cá nhân khi bán hàng theo phương pháp tính thuế khoán và sử dụng hóa đơn bán hàng của cơ quan Thuế. Theo đó, sẽ sử dụng hóa đơn để tính các loại thuế này.
 • Đối với những cá nhân khi bán hàng nhưng không thể xác định được chính xác mức thuế của mình. Như vậy, cơ quan Thuế sẽ tự ấn định mức doanh thu của người đó để tính Thuế.
 • Tỷ lệ tính Thuế GTGT và TNCN là mức tỷ lệ đã được ấn định sẵn. 1% đối với mức Thuế GTGT và 0,5% đối với mức thuế TNCN.

Thuế bán hàng online bao gồm Lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài được áp dụng đối với những cá nhân, tổ chức thực hiện tổ chức kinh doanh, sản xuất. Và đương nhiên, lệ phí môn bài cũng sẽ được áp dụng đối với những đối tượng bán hàng online. Đã được quy định rõ ràng trong Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Mức thu lệ phí môn bài của những cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh bán hàng online như sau:

 • Nếu cá nhân có mức doanh thu bán hàng online trên 500 triệu đồng trên 1 tháng. Như vậy sẽ nộp 1 triệu tiền lệ phí môn bài
 • Nếu cá nhân có mức doanh thu bán hàng online từ 300 triệu đến 500 triệu đồng trên 1 tháng. Như vậy sẽ nộp 500 ngàn đồng tiền lệ phí môn bài
 • Nếu cá nhân có mức doanh thu bán hàng online 100 triệu đến 300 triệu đồng trên 1 tháng. Như vậy sẽ nộp 300 ngàn đồng tiền lệ phí môn bài

Lưu ý

 • Các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân vừa mới tham gia hoạt động kinh doanh, được cấp giấy phép kinh doanh, mã số Thuế, đăng ký Thuế. Nếu đã được cấp trong vòng 6 tháng đầu năm thì sẽ nộp lệ phí môn bài cho cả năm
 • Các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân vừa mới tham gia hoạt động kinh doanh, được cấp giấy phép kinh doanh, mã số Thuế, đăng ký Thuế. Nếu đã được cấp trong vòng 6 tháng cuối năm thì sẽ nộp lệ phí môn bài 50% của năm
 • Các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân vừa mới tham gia hoạt động kinh doanh nhưng không khai lệ phí môn bài, nếu bị phát hiện sẽ phải nộp cả năm.
 • Nếu doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống trong 1 năm, sẽ không cần nộp phí môn bài.

Xem thêm:

Hồ sơ quyết toán Thuế trong doanh nghiệp được chuẩn bị thế nào?

Khấu trừ Thuế giá trị gia tăng: Trường hợp được và không được khấu trừ thuế

Một kế toán giỏi cần có những kỹ năng nào?