Kinh nghiệm Tải về mẫu đề nghị mua hóa đơn của cơ quan thuế...

Tải về mẫu đề nghị mua hóa đơn của cơ quan thuế phát hành

316

Các doanh nghiệp hiện nay đều cần sử dụng đến hóa đơn do cơ quan thuế phát hành. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khi muốn mua cần phải có mẫu đề nghị mua hóa đơn.

Tải về mẫu đề nghị mua hóa đơn của cơ quan thuế phát hành

Tải mẫu đề nghị mua hóa đơn của cơ quan thuế ở đâu?

Đối với những doanh nghiệp mới thành lập và khi chưa biết làm thế nào để đề nghị mua hóa đơn. Các doanh nghiệp có thể tải mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn TẠI ĐÂY. Sau đó chỉ cần điền đầy đủ các thông tin vào trong hóa đơn và nộp lên cơ quan thuế.

Những trường hợp được mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế

Không phải ai cũng có đủ điều kiện để được mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế. Ở trong quy định tại điểm đ và điểm e, khoản 2 Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định. Những trường hợp được mua hóa đơn đặt in tại cơ quan thuế như sau:

  • Những tổ chức không thuộc quy mô doanh nghiệp nhưng lại có các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Trong đó đã bao gồm cả các hợp tác xã, các nhà thầu nước ngoài và các ban quản lý dự án.
  • Những hộ, cá nhân kinh doanh, những tổ chức kinh doanh và những doanh nghiệp khác không thuộc vào trường hợp tự in, đặt in hóa đơn của cơ quan thuế.
  • Những đơn vị sự nghiệp công lập có các hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đã đáp ứng được đầy đủ điều kiện tự in hướng dẫn nhưng lại không tự in hóa đơn được. Trường hợp này có thể tự tạo hóa đơn đặt in hoặc đơn vị có thể mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế.

Những đối tượng được mua hóa đơn có trách nhiệm gì?

Khi các tổ chức, các hộ, cá nhân kinh doanh thuộc vào trong đối tượng được mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế. Dựa theo  khoản 2 Điều 12, Thông tư 39/2014/TT-BTC thì những đối tượng được mua hóa đơn sẽ có những trách nhiệm như sau:

  • Đối với người mua hóa đơn cần phải xuất trình được chứng minh thư. Chứng minh thư bắt buộc còn phải ở trong thời hạn sử dụng theo đúng như quy định của pháp luật về chứng minh thư hiện hành.
  • Yêu cầu cần phải có văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất đối với những tổ chức, những hộ cá nhân mua hóa đơn lần đầu. Sao cho phù hợp với giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc phù hợp với giấy phép đầu tư. Hoặc phải phù hợp với quyết định thành lập của cơ quan thuế.
  • Bên cạnh đó, khi mà mua hóa đơn, những đối tượng mua cần phải tự chịu trách nhiệm hoặc ghi tên, đóng dấu. Nội dung đóng dấu bao gồm: Tên, địa chỉ, mã số thuế trên hai liên của mỗi số hóa đơn.

Lưu ý

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn của cơ quan thuế này chỉ được áp dụng cho đến hết ngày 31/10/2020. Bởi vì bắt đầu từ ngày 1/11/2020. Các tổ chức và các cá nhân đều sẽ chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử. Điều này đã được quy định rõ ràng tại quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Xem thêm: 

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là gì?

Tải về Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì, đăng ký như thế nào?

Cách xử lý chi phí không có hóa đơn GTGT đầu vào