Kinh nghiệm Hóa đơn tài chính gồm những loại và hình thức như thế...

Hóa đơn tài chính gồm những loại và hình thức như thế nào?

3254

Hóa đơn đóng vai trò vô cùng quan trọng ở trong các doanh nghiệp. Hóa đơn tài chính do chính người bán lập và trong đó sẽ ghi nhận thông tin bán hàng hóa cũng như cung ứng dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Hóa đơn tài chính gồm những loại và hình thức như thế nào?

>> Thời hạn bắt buộc hóa đơn điện tử mới nhất 
>> Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử được Tổng Cục Thuế chứng thực 

Những loại hóa đơn tài chính

Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn sử dụng cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng. Và sẽ được tính thuế dựa trên phương pháp khấu trừ. Với những hoạt động cụ thể như:

  • Hoạt động bán hàng hóa và thực hiện cung ứng dịch vụ ở trong nội địa
  • Các hoạt động vận tải quốc tế ở trong doanh nghiệp
  • Các hoạt động xuất hàng hóa vào trong khu phi thuế quan và những trường hợp được coi như xuất khẩu

Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng sẽ được sử dụng ở trong thời điểm thực hiện nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp. Hóa đơn bán hàng sẽ được sử dụng cho những đối tượng như sau:

  • Những tổ chức, những cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng dựa trên phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ. Áp dụng khi bán hàng hóa ở trong khu nội địa, xuất hàng hóa vào trong những khu phi thuế quan. Hoặc những trường hợp bán hàng hóa mà được coi như xuất khẩu.
  • Những tổ chức, cá nhân ở trong các khu phi thuế quan. Khi được bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ ở trong nội địa. Hoặc trong trường hợp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Mà ở giữa những tổ chức, những cá nhân vào trong các khu phi thuế quan với nhau. Và trong trường hợp này, ở trên hóa đơn sẽ có ghi rõ “Dành cho các tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan”

Ví dụ: Một doanh nghiệp tên A vừa có hoạt động bán hàng ở trong nước. Và bên cạnh đó vừa có hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Và doanh nghiệp này thực hiện khai thuế giá trị gia tăng dựa trên phương pháp khấu trừ. Doanh nghiệp A này có sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng vào các hoạt động bán hàng ở trong nước. Và bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ không cần phải lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài.

Một số các loại hóa đơn khác

Một số những loại hóa đơn khác được sử dụng ở trong doanh nghiệp như tem, vé phiếu, phiếu thu tiền bảo hiểm.

Phiếu thu tiền cước vận hành hàng không

Các loại phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; Chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; Chứng từ thu cước phí dịch vụ ngân hàng…. Hình thức và cả nội dung của những hóa đơn này sẽ được lập dựa trên thông lệ quốc tế. Và bên cạnh đó nó cũng được tuân theo những quy định của pháp luật liên quan.

Hình thức hóa đơn tài chính sử dụng trong doanh nghiệp

Hóa đơn tài chính sử dụng trong doanh nghiệp sẽ có nhiều hình thức khác nhau. Tùy vào hình thức kinh doanh của mỗi doanh nghiệp mà sẽ sử dụng những loại hóa đơn khác nhau.

Hóa đơn tự in

Hóa đơn tài chính gồm những loại và hình thức như thế nào?

Hóa đơn tự in được sử dụng khá nhiều ở trong các doanh nghiệp hiện nay. Hóa đơn tự in là hóa đơn được các tổ chức, kinh doanh tự động in dựa trên những thiết bị máy móc, máy tính. Hoặc doanh nghiệp có thể tự tin các hóa đơn bằng một số những loại máy khác trong quá trình bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ.

Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử được sử dụng nhiều hơn cả so với mặt bằng các doanh nghiệp hiện nay. Hóa đơn điện tử được xem như là tập hợp các thông điệp, các dữ liệu điện tử về bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. Hóa đơn này sẽ được khởi tạo, được lập và gửi, nhận. lưu trữ hoặc quản lý. Dựa trên quy định của Luật Giao dịch điện tử. Và cả  những văn bản hướng dẫn thi hành hóa đơn ở trong doanh nghiệp.

Hóa đơn đặt in

Hóa đơn đặt in sẽ được những tổ chức đặt in dựa trên mẫu  có sẵn. Mục đích sử dụng của hóa đơn đặt in đó chính là phục vụ trong hoạt động bán hàng, cung ứng dịch vụ. Hóa đơn này có thể là do bên cơ quan thuế đặt in dựa trên mẫu để cấp hoặc bán cho tổ chức, hộ và cá nhân.

Xem thêm: 

Muốn thay đổi tên công ty trên hóa đơn cần phải làm gì?

Tải về mẫu đề nghị mua hóa đơn của cơ quan thuế phát hành

Mời bạn đọc tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là gì?

Tải về Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04