Hóa đơn Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là...

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là gì?

498

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là gì? Đăng ký sử dụng hóa đơn này như thế nào, được lập ra sao? Hãy cùng Ketoan.vn tìm hiểu tại bài viết dưới đây.

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là gì?

1. Khái niệm

Trích nghị định 119/2018/NĐ-CP – Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

“Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.”

2. Đối tượng sử dụng

Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP, đối tượng sử dụng loại hóa đơn này gồm:

 • Các doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại.
 • Các doanh nghiệp đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.

Trường hợp đối tượng có rủi ro cao về thuế và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không dùng loại hóa đơn này.

3. Đăng ký sử dụng

Đối tượng nêu trên truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng của các đối tượng, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc đăng ký sử dụng hóa đơn này qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Nếu cơ quan thuế không chấp nhận thì doanh nghiệp đăng ký sử dụng loại hóa đơn có mã của cơ quan thuế.

4. Lập và gửi hóa đơn điện tử

Sau khi nhận được thông báo chấp nhận của cơ quan thuế, doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Lúc này, doanh nghiệp sử dụng phần mềm lập hóa đơn điện tử để:

 • Lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Ký số trên hóa đơn điện tử.
 • Gửi cho người mua bằng phương thức điện tử.

5. Xử lý đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là gì?

– Nếu doanh nghiệp đã lập hóa đơn và gửi cho người mua có sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện) thì:

 • Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.
 • Người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập (theo Mẫu số 04).
 • Người bán lập hóa đơn điện tử mới gửi cho người mua và cơ quan thuế.

– Nếu sai sót được phát hiện sau khi nhận dữ liệu hóa đơn bởi cơ quan thuế thì:

 • Cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra (theo Mẫu số 05).
 • Người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế.
 • Người bán lập hóa đơn điện tử mới gửi cho người mua và cơ quan thuế.

Trên đây là các thông tin cần thiết về hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Bạn đọc nên nắm rõ để chủ động hơn trong công việc của mình. Hy vọng bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì, đăng ký như thế nào?

Tải về Thông báo hủy hóa đơn điện tử mẫu số 04

Doanh nghiệp có được xuất hóa đơn khi đã đóng mã số thuế không?

Mời tải về Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

Mời tải về mẫu Quyết định thanh lý tài sản cố định