Hóa đơn Hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì,...

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì, đăng ký như thế nào?

437

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì? Lập như thế nào? Đăng ký ra sao? Hãy cùng Ketoan.vn tìm hiểu về loại hóa đơn này tại bài viết dưới đây. 

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì, đăng ký như thế nào?

1. Khái niệm

Nghị định 119/2018/NĐ-CP định nghĩa như sau:

“Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.”

2. Đối tượng sử dụng

Đối tượng thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế gồm:

  1. Đối tượng là bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
  2. Đối tượng thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
  3. Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng. Hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.
  4. Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi.

3. Đăng ký sử dụng

Các đối tượng nêu trên truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã. Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Trong thời gian 1 ngày làm việc Cơ quan thuế phải gửi Thông báo cho các đối tượng về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

4. Lập, cấp mã hóa đơn điện tử

4.1. Lập hóa đơn điện tử

Các đối tượng sử dụng tài khoản đã được cấp khi đăng ký truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện:
– Lập hóa đơn bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.
– Ký số, ký điện tử trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã. Nếu sử dụng hóa đơn điện tử có mã thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì các đối tượng sử dụng gửi hóa đơn qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để cơ quan thuế cấp mã.

4.2. Cấp mã hóa đơn

Hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã phải đảm bảo các yêu cầu sau:
– Đúng thông tin đăng ký.
– Đúng định dạng về hóa đơn điện tử.
– Đầy đủ nội dung về hóa đơn điện tử.
– Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Khi đáp ứng đủ các yêu cầu trên thì hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế sẽ tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi kết quả cho người gửi.

5. Xử lý hóa đơn có sai sót sau khi cấp mã

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì, đăng ký như thế nào?

-Nếu hóa đơn chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn đã lập và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới.

– Nếu hóa đơn đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót:

  • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận. Trong đó ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót.
  • Người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn và lập hóa đơn hóa đơn mới. Đồng thời ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới.

– Nếu cơ quan thuế phát hiện sai sót thì cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra lại. Người bán phải thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được thông báo của cơ quan thuế, đồng thời lập hóa đơn điện tử mới.

Trên đây là các thông tin cần biết về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Hy vọng bài viết đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Tải về Quyết định 635/QĐ-TCT quy định về hóa đơn điện tử

Hành vi mua bán hóa đơn trái phép bị xử lý thế nào?

Cách xử lý khi số mặt hàng nhiều hơn số dòng trên hóa đơn GTGT

Sự khác nhau giữa biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản hủy hóa đơn

Tải về mẫu hóa đơn bán hàng – hóa đơn bán lẻ mới nhất