Kinh nghiệm Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập công ty bất động...

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập công ty bất động sản

296
Thành lập công ty bất động sản: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập

Việc làm thủ tục để thành lập một công ty không hề dễ dàng. Khi bạn muốn thành lập công ty bất động sản thì mọi việc lại trở nên khó khăn hơn nhiều. Bởi vì đây là lĩnh vực đặc thù, khác với các lĩnh vực khác. Vậy nên thủ tục, hồ sơ thành lập cũng trở nên khó khăn hơn.

Thành lập công ty bất động sản: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập

Khái niệm về các thể loại công ty bất động sản

Công ty kinh doanh bất động sản: Công ty này sẽ đầu tư vốn vào việc xây dựng, mua và nhận chuyển nhượng , nhận chuyển nhượng để bán lại. Hoặc có thể kinh doanh dưới hình thức cho thuê, cho thuê lại. cho thuê mua bất động sản.

Công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản : Công ty này sẽ thực hiện một số những dịch vụ môi giới bất động sản. Thực hiện những dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản để hướng đến mục đích sinh lời.

Điều kiện để được tham gia kinh doanh bất động sản

Đối tượng

Các tổ chức, các cá nhân muốn đăng kí kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trước tiên cần phải thành lập hợp tác xã trong doanh nghiệp. Và đối tượng hộ kinh doanh sẽ không được phép đăng kí kinh doanh lĩnh vực bất động sản.

Vốn pháp định công ty

Các công ty thông thường sẽ yêu cầu về vốn điều lệ. Tuy nhiên đối với công ty bất động sản, sẽ không bị yêu cầu về điều lệ vốn. Vốn của công ty bất động sản sẽ không bị yêu cầu ký quỹ ngân hàng.  Và công ty cũng không cần phải chứng minh số vốn trước khi thành lập.

Một số những trường hợp không cần đáp ứng điều kiện

  • Những gia đình, tổ chức, những cá nhân thực hiện việc mua bám, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản. Nhưng không phải do đầu tư lại dự án bất động sản để thực hiện việc kinh doanh. Hoặc những gia đình, tổ chức, những cá nhân thực hiện việc mua bám, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản đầu tư bất động sản cho mục đích kinh doanh. Và tổng mức đầu tư dự án dưới 20 tỷ đồng.
  • Những tổ chức chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất, quyền bán nhà. Hoặc chuyển nhượng lại công trình do phá sản, do giải thể hoặc do chia tách.
  • Những tổ chức tín dụng, những chi nhánh ngân hàng hoặc các công ty nước ngoài. Những công ty chuyên quản lý các tổ chức tín dụng của Việt Nam. Một số những cá nhân khác, bán nhà hoặc chuyển nhượng các dự án bất động sản đang trong quá trình bảo lãnh. Hoặc đang trong quá trình thế thế chấp để thu hồi nợ.
  • Những cá nhân, những tổ chức chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất. Với mục đích để xử lý tài sản theo đúng quy định của Tòa án, của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty bất động sản

Thành lập công ty bất động sản: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ để thành lập công ty

Trong bước chuẩn bị hồ sơ, cần có những thành phần như sau:

  • Điều lệ của công ty kinh doanh bất động sản
  • Đơn đăng kí thành lập công ty kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Lưu ý doanh nghiệp nên viết theo mẫu đính kèm
  • Danh sách toàn bộ những thành viên, những cổ đông dự định sẽ ở trong doanh nghiệp. Nhưng chỉ áp dụng đối với những công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên. Hoặc áp dụng đối với những công ty Cổ phần)
  • Giấy ủy quyền. Áp dụng đối với những trường hợp không phải là đại diện pháp luật của công ty trực tiếp đi nộp
  • Giấy thông báo về mẫu dấu của công ty. Đối với dấu này, khi khắc con dấu công ty sẽ đóng dấu và nộp lên trên sở kế hoạch và đầu tư. Như vậy thì con dấu mới có hiệu lực pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ và giải quyết hồ sơ

Địa điểm nộp hồ sơ để thành lập công ty bất động sản. Sẽ nộp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tại địa phương. Nơi mà công ty sẽ đặt trụ sở tại đó.

Đối với thời gian để hoàn thành xong các thủ tục thành lập công ty bất động sản. Khi nộp hồ sơ xon, trong khoản thời gian 3 ngày. Tính từ ngày hồ sơ được duyệt và hợp lệ. Công ty sẽ nhận được giấy phép kinh doanh do Sở kế hoạch Đầu tư gửi về.

Xem thêm: 

Điều kiện áp dụng tính thuế gián tiếp khi thành lập công ty TNHH

Điều lệ công ty có những quy định như thế nào khi thành lập?

Công ty mới thành lập – Kế toán viên cần phải làm những công việc gì?

Kế toán cần làm gì khi công ty mới thành lập?

Công việc phải làm và trách nhiệm của kế toán thuế