Kinh nghiệm Công việc phải làm và trách nhiệm của kế toán thuế

Công việc phải làm và trách nhiệm của kế toán thuế

287
Công việc phải làm và trách nhiệm của kế toán thuế

Thuế là một mảng vô cùng quan trọng của kế toán. Thông thường trong doanh nghiệp sẽ có một kế toán chuyên làm về thuế. Vậy công việc phải làm của kế toán thuế là gì? Hãy theo dõi bài viết sau để biết những công việc cơ bản thường phải làm của kế toán thuế nhé.

Công việc phải làm và trách nhiệm của kế toán thuế

Công việc hàng ngày:

 • Thu thập xử lý và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ kế toán
 • Kế toán thuế tiến hành kiểm tra về tính pháp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ.
 • Lưu trữ hóa đơn cẩn thận, đảm bảo không bị rách nát, hỏng và được cơ quan thuế chấp nhận.

Công việc hàng tháng:

 • Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng
 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng.
 • Khi lập tờ khai thuế, nếu phát sinh số thuế phải nộp thì hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp tiền thuế.
 • Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất.
 • Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.
 • Hàng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở toán công ty.
 • Hàng tháng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

Công việc hàng quý:

 • Lập tờ khai thuế tạm tính thuế TNDN theo quý
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý
 • Lập tờ khai thuế GTGT theo quý
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo quý
 • Hàng quý, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

Công việc đầu năm và cuối năm:

 • Đầu năm, kế toán thuế phải kê khai nộp thuế môn bài. Hạn nộp là ngày 31/1
 • Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN vào tháng 12 hoặc quý 4
 • Nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 4
 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4. Hạn nộp là 31/1
 • Cuối năm, kế toán thuế lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm
 • Lập báo cáo tài chính năm.
 • Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách

Trách nhiệm công việc của kế toán thuế

 • Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh
 • Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của từng cơ sở
 • Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
 • Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty.
 • Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán.
 • Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.
 • Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.
 • Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất ( nhóm thuế suất, đơn vị cơ sở)
 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào ( sử dụng đèn cực tím) đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan.
 • Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.
 • Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.
 • Kiểm tra đối chiếu biên bản trả nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh.
 • Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cơ sở biết thực hiện.
 • Theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn các đơn vị cơ sở.

Trên đây là các nghiệp vụ kế toán thuế cơ bản và thông dụng mà kế toán thuế phải làm trong năm tài chính. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Những nguyên tắc mà kế toán thuế cần lưu ý khi thanh tra thuế

Vai trò của kế toán thuế đối với doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán thuế và những công việc mà dịch vụ này phải làm là gì?

Vì sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán thuế?

Những sai sót trong công việc Kế toán thuế cần tránh xa