Điều lệ công ty có những quy định như thế nào khi thành lập?

Đăng bởi Bàn Thị Linh - 12/02/2020
ketoan.vn
111 Lượt đọc

Điều lệ công ty là phần không thể thiếu khi thành lập các doanh nghiệp. Đặc biệt, những người lần đầu thành lập công ty lại càng cần phải chú ý nhiều hơn.

Điều lệ công ty có những quy định như thế nào khi thành lập?

Nguyên tắc xây dựng Điều lệ công ty trong Luật doanh nghiệp

Khi bạn bắt đầu bắt tay vào xây dựng Điều lệ của doanh nghiệp, bạn cần phải đảm bảo đã tuân thủ các nguyên tắc xây dựng, được quy định trong Luật doanh nghiệp. Bao gồm những nguyên tắc sau:

 • Điều lệ của doanh nghiệp không được trái pháp luật
 • Điều lệ của doanh nghiệp không được xâm phạm đến lợi ích của bên thứ 3
 • Điều lệ của doanh nghiệp phải đảm bảo tự nguyện. Hơn nữa, nó được thỏa thuận trong giới hạn của pháp luật.

Nội dung của Điều lệ doanh nghiệp

Trong Điều lệ của doanh nghiệp, sẽ có những nội dung chính như sau:

 • Thông tin cơ bản của doanh nghiệp. Bao gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Đối với chi nhánh văn phòng hoặc văn phòng đại diện cũng cần có tên hoặc có địa chỉ cụ thể.
 • Nêu rõ về ngành, nghề, sản phẩm mà doanh nghiệp sẽ kinh doanh trong tương lai.
 • Có vốn điều lệ của công ty. Vốn điều lệ bao gồm: Tổng số cổ phần của công ty; Các loại cổ phần của công ty và mệnh giá từng loại cổ phần của công ty
 • Quyền, nghĩa vụ của các thành viên trong công ty TNHH, Công ty hợp danh. Hoặc của các cổ đông ở trong các Công ty cổ phần.
 • Cơ cấu về khâu tổ chức quản lý của doanh nghiệp
 • Người đại diện của doanh nghiệp. Áp dụng đối với Công ty cổ phần, Công ty hợp danh.
 • Phương án giải quyết trong trường hợp có tranh chấp trong nội bộ công ty
 • Thể thức của công ty thông qua quyết định chính thức của công ty
 • Cơ sở và phương pháp để xác định tiền lương, tiền công cho vị trí Quản lý công ty và vị trí Kiểm soát viên.
 • Phương án giải quyết cho những trường hợp mà thành viên trong công ty yêu cầu mua lại cổ phần của công ty đối với Công ty Cổ phần. Thành viên đòi mua lại phần đã góp vốn đối với mô hình Công ty TNHH.
 • Phương án phân chia lợi nhuận cho các thành viên trong công ty sau Thuế.
 • Phương pháp xử lý lỗ vốn nếu như doanh nghiệp mắc phải
 • Cách thức để sửa đổi, bổ sung vào trong Điều lệ của công ty.

Một số thông tin cơ bản về công ty khi đăng ký Điều lệ

+ Đối với công ty hợp danh: Cần có thông tin cơ bản về các thành viên trong Công ty hợp danh. Bao gồm: Họ tên, địa chỉ liên lạc, Quốc tịch, hộ chiếu, căn cước công dân. Và cập nhật một số những đặc điểm cơ bản khác.

+ Công ty TNHH: Họ tên, địa chỉ liên lạc, Quốc tịch, hộ chiếu, căn cước công dân và một số những đặc điểm cơ bản khác của chủ sở hữu và thành viên trong công ty.

+ Đối với Công ty cổ phần: Họ tên, địa chỉ liên lạc, Quốc tịch, hộ chiếu, căn cước công dân và một số những đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập Công ty cổ phần.

+ Phần vốn đã góp và giá trị phần vốn đã góp của Công ty hợp danh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn.

+ Số cổ phần, loại cổ phần, giá của từng loại cổ phần đối với những cổ đông đồng sáng lập công ty.

Nguyên tắc về chữ ký trong Điều lệ công ty

Điều lệ công ty có những quy định như thế nào khi thành lập?

Điều lệ của công ty khi đăng ký kinh doanh, cần phải đảm bảo có đầy đủ các chữ ký theo yêu cầu. Các chữ ký bao gồm:

 • Đối với công ty Hợp danh: Các thành viên trong Công ty hợp danh
 • Đối với Công ty TNHH 1 thành viên. Chữ ký của chủ sở hữu công ty hoặc của người đại diện theo pháp luật.
 • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Thành viên công ty hoặc người đại diện công ty theo pháp luật.
 • Đối với công ty Cổ phần. Chữ ký của cổ đông đồng sáng lập hoặc chữ ký của người đại diện công ty theo Luật pháp đã quy định

Trong Điều lệ của doanh nghiệp, cần có đầy đủ những chữ ký này mới được chấp thuận.

Xem thêm:

Chế độ sau khi nghỉ việc: Người lao động sẽ được hưởng những gì?

Giao dịch không dùng tiền mặt trong những trường hợp nào?

Ngành Kế toán và những ưu, nhược điểm mà không phải ai cũng biết

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *