Kinh nghiệm Điều kiện áp dụng tính thuế gián tiếp khi thành lập công...

Điều kiện áp dụng tính thuế gián tiếp khi thành lập công ty TNHH

1214
thuế gián tiếp

Nếu muốn thành lập Công ty TNHH thì hiện có được tính thuế theo phương pháp gián tiếp không? Điều kiện để được tính thuế theo phương pháp gián tiếp là gì?

Điều kiện áp dụng tính thuế gián tiếp khi thành lập công ty TNHH

Theo Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, điều kiện áp dụng tính thuế gián tiếp áp dụng với doanh nghiệp vì vậy bạn cần làm thủ tục chuyển đổi sang công ty TNHH để được áp dụng phương pháp tính thuế, hoá đơn đối với công ty.

Căn cứ tại Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 thì phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gồm phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

Đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

Theo hướng dẫn tại Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế tại khoản 4 Điều 7 như sau:

Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên

Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là hai năm liên tục.

Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính doanh thu làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế quy định tại Điểm này.

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gồm:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ;

– Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

– Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra.

c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này.

Như vậy, đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi có doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn. Hoặc trường hợp doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì có thể đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Để được áp dụng phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ thì doanh nghiệp gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Xem thêm:

Nâng mức giảm trừ gia cảnh, người nộp thuế giảm được bao nhiêu tiền?

5 tuyệt chiêu tăng chi phí hợp lý trong doanh nghiệp

Tìm hiểu về mức hưởng Bảo hiểm y tế đúng tuyến và trái tuyến