Mẫu hóa đơn Tải về mẫu tờ trình hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn...

Tải về mẫu tờ trình hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn bán lẻ

1543

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu tờ trình hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn bán lẻ được ban hành kèm theo Quyết định 829/QĐ-TCT.

Bán, cấp hóa đơn lẻ là gì?

Bán hóa đơn lẻ: Là việc cơ quan bán lẻ từng số hóa đơn cho hộ, cá nhân kinh doanh từ quyển hóa đơn do cơ quan thuế phát hành. Bao gồm hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh. Và hộ, cá nhân cho thuê tài sản thuộc đối tượng được cơ quan thuế bán hóa đơn lẻ.

Cấp hóa đơn lẻ: là việc cơ quan Thuế cấp lẻ từng số hóa đơn cho tổ chức không kinh doanh từ quyển hóa đơn do cơ quan thuế phát hành. Bao gồm tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế. Đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua và tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản.

Trình tự, thủ tục bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh tại Chi cục Thuế

Bước 1:

  • Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của hộ, cá nhân kinh doanh.
  • Hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh kê khai, xác định các Khoản thuế, phí (nếu có) phải nộp theo quy định.
  • Nhận hồ sơ cấp MST kèm theo Tờ khai thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh. Chuyển cho các bộ phận có liên quan thực hiện cấp MST theo quy định.

Bước 2: Sau khi hộ, cá nhân kinh doanh cung cấp hồ sơ đầy đủ. Thực hiện đóng dấu tiếp nhận hồ sơ. Ghi sổ nhận hồ sơ tại ứng dụng QHS.

Bước 3: Lập Tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ (kèm theo hồ sơ của hộ, cá nhân kinh doanh). Trình Lãnh đạo Chi cục Thuế phụ trách phê duyệt ngay trong ngày làm việc.

Bước 4: Ngay khi được Lãnh đạo Chi cục Thuế phê duyệt Tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ. Thực hiện đồng thời các công việc sau:

  • Chuyển bản gốc Tờ khai thuế gửi Bộ phận Kê khai và Kế toán thuế để cập nhập thông tin tờ khai thuế vào ứng dụng quản lý thuế tập trung (ứng dụng TMS) theo quy định tại Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh.
  • Hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh.

Bước 5: Ngay khi nhận được chứng từ nộp thuế bằng giấy. Thực hiện đối chiếu với Tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ đảm bảo khớp đúng loại thuế, số tiền thuế mà hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp theo quy định.

Bước 6: Ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo. Chuyển Bộ phận Ấn chỉ: Toàn bộ hồ sơ kèm theo Bản chụp Tờ khai thuế, bản chụp Tờ trình đề nghị bán hóa đơn lẻ và chứng từ nộp thuế bằng giấy của hộ, cá nhân kinh doanh.

Mời bạn đọc tải về mẫu tờ trình hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn lẻ TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về miễn phí mẫu công văn giải trình với Cơ quan Thuế

Tải về mẫu công văn đề nghị giảm, ân hạn thuế TNDN phải nộp

Mời bạn đọc tải về mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN

Tải về mẫu file Excel tính tiền thưởng Tết cho nhân viên

Tải về mẫu hợp đồng thi công xây dựng đầy đủ nhất