Mẫu hợp đồng - lao động Tải về mẫu hợp đồng thi công xây dựng đầy đủ nhất

Tải về mẫu hợp đồng thi công xây dựng đầy đủ nhất

2388
Tải về mẫu hợp đồng thi công xây dựng đầy đủ nhất

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu hợp đồng thi công xây dựng đầy đủ nhất hỗ trợ các bạn soạn thảo hợp đồng trong các đơn vị thi công xây dựng.

Những nội dung cần thiết trong hợp đồng xây dựng

1. Công việc phải thực hiện

Các bên thỏa thuận về những việc cần phải thực hiện của công trình xây dựng.

Ví dụ: Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận thi công hạng mục: Thi công nội thất phòng hội trường thuộc dự án: “Cải tạo nâng cấp bảo tàng đường Hồ Chí Minh ” theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định (kể cả phần sửa đổi được Bên A chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật mô tả trong thiết kế được hoặc thay đổi của Bên A trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình thi công, thực hiện nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

2. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm

Các bên thỏa thuận về các tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ vật tư, vật liệu thi công công trình.

3. Giá trị hợp đồng

Ghi rõ giá trị của hợp đồng. Giá Hợp đồng đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp đồng, đến bản quyền, lợi nhuận và các loại thuế, phí liên quan đến công việc hay chưa.

4. Tiến độ thi công

  • Hợp đồng phải ghi rõ ngày bắt đầu và ngày hoàn thiện, bàn giao. Tùy theo công trình mà thời gian xây dựng là khác nhau, các bên thỏa thuận về thời gian.
  • Thỏa thuận về mức phạt vi phạm nếu chậm hoàn thiện, ban giao. Ví dụ nếu chậm tiến độ quá 05 ngày, thì cứ chậm 01 ngày phạt 0,1% Giá trị Hợp đồng phần bị vi phạm không tính thời gian gia hạn Hợp đồng), nhưng tổng số tiền phạt không quá 5% phần giá trị Hợp đồng bị vi phạm.

Tải về mẫu hợp đồng thi công xây dựng đầy đủ nhất

5. Thời gian bảo hành

  • Theo thỏa thuận của các bên;
  • Thực tế thường là từ 06 tháng – 02 năm.

6. Quyền và nghĩa vụ của các bên

Các bên thỏa thuận về quyền hạn và nghĩa vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng. Chỉ rõ các nguyên tắc, trách nhiệm của từng bên.

7. Nghĩa vụ thanh toán

Các bên thỏa thuận theo tiến độ xây dựng, số tiền ứng trước, thanh toán theo từng giai đoạn thực hiện hợp đồng. Ví dụ: Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B phần giá trị còn lại của hợp đồng ngay sau khi nhận được hồ sơ thanh toán .

8. Quyết toán và thanh lý hợp đồng

Các bên thỏa thuận thời gian quyết toán và thanh lý hợp đồng.

Ví dụ trong vòng 15 ngày sau khi nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của Hợp đồng, Bên B sẽ trình cho Bên A 06 bộ quyết toán Hợp đồng với các tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Bên A đã chấp thuận.

Mời bạn đọc tải về mẫu Hợp đồng xây dựng TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về ngay mẫu giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho

Tải về miễn phí mẫu file Excel in bìa sổ sách kế toán

Tải về miễn phí mẫu file Excel thuyết minh báo cáo tài chính

Tải về miễn phí mẫu văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế

Mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập