Mẫu tờ khai thuế Mời bạn đọc tải về mẫu tờ khai đăng ký mã số...

Mời bạn đọc tải về mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN

1617
Mời bạn đọc tải về mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN

Hiện nay, người lao động có thu nhập chịu thuế đều phải kê khai thuế TNCN. Nếu chưa có mã số thuế thì cần làm tờ khai đăng ký mã số thuế gửi lên cơ quan thuế để được cấp. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu tờ khai số 05-ĐK-TCT dùng để đăng ký mã số thuế.

Hiện nay việc đăng ký thuế cá nhân đều được thực hiện theo mẫu trên máy. Chứ không cần phải đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế do đó khá tiện lợi trong việc tham khảo và thu thập và tổng kết thông tin cho cả công ty và doanh nghiệp cũng như các bạn có thể sử dụng linh hoạt các mẫu ban hành theo thông tư để tiện trong công việc.

Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân số 05-ĐK-TCT được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 (có hiệu lực từ ngày từ ngày 12/8/2016) của Bộ Tài chính thay thế cho Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính. Đây là mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân. Đối với các cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thì có thể tham khảo thêm Mẫu 05-ĐK-TH-TCT dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho cá nhân ủy quyền.

Hướng dẫn kê khai mẫu số 05-ĐK-TCT

1. Họ và tên người đăng ký thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế.

2. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế.

3. Giới tính: Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.

4. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế.

5. Số giấy tờ chứng thực của cá nhân: Ghi đầy đủ thông tin vào các loại giấy tờ mà cá nhân đăng ký thuế có.

6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ của cá nhân đã được ghi trên sổ hộ khẩu.

7. Địa chỉ cư trú: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân.

8. Điện thoại liên hệ, email: Ghi số điện thoại, địa chỉ email (nếu có)

9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: Ghi cơ quan chi trả thu nhập đang công tác tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có).

Mời bạn đọc tải về mẫu Tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về mẫu file Excel tính tiền thưởng Tết cho nhân viên

Tải về mẫu hợp đồng thi công xây dựng đầy đủ nhất

Tải về ngay mẫu giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho

Tải về miễn phí mẫu file Excel in bìa sổ sách kế toán

Tải về miễn phí mẫu file Excel thuyết minh báo cáo tài chính